Reklama

Wiadomości

Emiraty wesprą Orlen Synthos Green Energy w budowie SMR

Fot. Źródło: Orlen Synthos Green Energy

Jego Ekscelencja Mohamed Ibrahim Al Hammadi, Prezes Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), ogłosił w Londynie w trakcie odbywającego się dorocznego Sympozjum WNA wsparcie dla projektu budowy SMR-ów przez Orlen Synthos Green Energy (OSGE) w Polsce i Wielkiej Brytanii. ENEC i OSGE będą wspierać dekarbonizację polskiego i europejskiego sektora energetycznego oraz przemysłu poprzez inwestycje w małe modułowe reaktory (SMR).

Doświadczenie i wiedza ENEC zdobyta w trakcie budowy i działalności elektrowni jądrowej w Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Barakah Nuclear Energy Plant) będzie wspierać rozwój energetyki jądrowej jako źródła dostępnej, czystej energii elektrycznej, by stawić czoła podwójnemu wyzwaniu: zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i zmianom klimatu.

Porozumienie ma na celu wypracowanie zasad współpracy umożliwiającej rozwój SMR-ów opartych na technologii BWRX-300 w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. Kooperacja ma na celu wykorzystanie unikalnych doświadczeń ENEC przy budowie elektrowni w Barakah, która została zbudowana na czas i w ramach budżetu oraz otwiera drogę do współpracy dotyczącej finansowania budowy reaktorów BWRX-300.

Czytaj też

Przykład jaki dają ZEA i inwestycja ENEC w Barakah świadczy o tym, że przy doborze odpowiednich partnerów i postawieniu na wiedzę i umiejętności wysoko wyspecjalizowanej kadry projekt jądrowy można zakończyć sukcesem. Doświadczenia ENEC stanowić będą ważny element wspierający rozwój projektu prowadzonego przez OSGE.

Umowa została podpisana przez Mohameda Ibrahima Al Hammadiego - CEO i Dyrektora Generalnego ENEC i Rafała Kasprów - prezesa ORLEN Synthos Green Energy w trakcie World Nuclear Symposium 2023. Organizatorem jest Światowe Stowarzyszenie Nuklearne (WNA) – jedna z największych na świecie organizacji skupiająca firmy z sektora energetyki jądrowej.

Mohamed Ibrahim Al Hammadi, CEO i Dyrektor Generalny ENEC, powiedział: „To Porozumienie o Współpracy ustanawia nowy etap w realizacji naszych planów zwiększania zaangażowania w energetykę jądrową na całym świecie, a także dzielenia się naszym doświadczeniem oraz fachową wiedzą w przyspieszaniu transformacji energetycznej i dochodzeniu do zeroemisyjności. Rozwój elektrowni jądrowej w Barakah, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest katalizatorem dla innowacji oraz badań i rozwoju w nowych obszarach, włączając w to SMR-y, które dogłębnie obecnie analizujemy. Są one dla nas możliwością dalszego rozwoju, tak samo jak inne technologie nowej generacji. Potrzeba zwiększania mocy wytwórczych w energetyce jądrowej jest globalna, jeśli mamy sprostać celomklimatycznym. Z entuzjazmem rozpoczynamy współpracę z ORLEN Synthos Green Energy, której celem będzie wspieranie procesu dekarbonizacji w Polsce i innych częściach Europy."

Czytaj też

ENEC będzie dzielił się doświadczeniami zdobytymi w trakcie budowy i rozwoju elektrowni w Barakah oraz osiągnięciami w tworzeniu gotowości do działania, zarządzaniu kontaktami i komunikacją z interesariuszami, włączając w to budowanie porozumień handlowych z dostawcami technologii i innymi kontrahentami.

„Zawarcie porozumienia pomiędzy OSGE a ENEC - najbardziej dzisiaj na świecie doświadczoną firmą w budowie reaktorów jądrowych na czas i w budżecie, jest kolejnym kamieniem milowym w rozwoju projektu budowy floty reaktorów SMR w Polsce" - powiedział Michał Sołowow, inicjator budowy SMR-ów w Polsce podczas podpisania umowy w Londynie.

"To bardzo dobra wiadomość, że nasz program budowy floty reaktorów BWRX-300 na terenie Polski, Europy Środkowej i Wschodniej oraz Wielkiej Brytanii będzie teraz wspierany przez tak znakomitego partnera. ENEC niesie ze sobą unikalne doświadczenie w budowie elektrowni jądrowych zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i jakości obowiązującymi w przemyśle jądrowym, realizuje projekty w założonym czasie i budżecie. Bardzo się cieszę, że ENEC uznał rozwój SMR-ów za istotny dla przyszłości energetyki jądrowej. Głęboko wierzę, że dzięki tej współpracy robimy znaczący krok naprzód w światowym rozwoju technologii SMR" – powiedział Rafał Kasprów, Prezes Zarządu OSGE.

Czytaj też

Elektrownia atomowa w Barakah odgrywa znaczącą rolę w transformacji energetycznej Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Obecnie działają trzy bloki, co oznacza, że ENEC jest już tylko jeden reaktor od funkcjonowania całej floty (czwarty reaktor czeka na przyznanie zezwolenia na rozruch) i tym samym zrealizowania obietnicy przyspieszenia dekarbonizacji sektora energetycznego w ZEA poprzez produkcję do 25 proc. zapotrzebowania kraju na energię elektryczną. Elektrownia ENEC w Barakah przynosi znaczące korzyści dla środowiska i będzie to robić przez ponad 60 lat, co zostanie zaprezentowane podczas COP28, który odbędzie się w listopadzie 2023 roku w Dubaju. Projekt w Barakah jest pierwszą wieloblokową elektrownią atomową działająca w krajach arabskich i już w tej chwili generuje więcej niż 80 proc. czystej energii elektrycznej produkowanej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich tym samym zapobiegając emisji milionów ton dwutlenku węgla.

OSGE stawia sobie za cel by odegrać znaczącą rolę w procesie głębokiej dekarbonizacji, z jakim mierzy się obecnie Polska. Firma chce sfinalizować budowę i rozpocząć działanie pierwszej elektrowni typu SMR w kraju do końca tej dekady, a kolejne jednostki uruchomić w latach 30-tych. OSGE jako partner GE-Hitachi, ma wyłączne prawa na zastosowanie technologii BWRX-300 w Polsce. By skutecznie realizować strategię budowy SMR-ów w Polsce, OSGE współpracuje z firmami z Kanady - Ontario Power Generation (OPG) oraz ze Stanów Zjednoczonych - Tennessee Authority Valley (TVA), które również wybrały technologię BWRX-300.

Czytaj też

O ORLEN Synthos Green Energy:

ORLEN Synthos Green Energy (OSGE) to spółka powołana przez ORLEN S.A. i Synthos Green Energy S.A. Firma odgrywa wiodącą rolę we wdrażaniu modułowych reaktorów jądrowych w Polsce, chcąc przyczynić się do

efektywnej dekarbonizacji elektroenergetyki, ciepłownictwa oraz przemysłu. Misją OSGE jest zbudowanie floty reaktorów BWRX-300 od amerykańsko-japońskiej firmy GE-Hitachi Nuclear Energy, które staną się ważną częścią miksu energetycznego kraju, zapewniając gospodarstwom domowym i przemysłowi stabilną energię elektryczną o zerowej emisji dwutlenku węgla.

O Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC):

Korporacja Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) jest częścią ADQ, jednego z największych w regionie holdingów z szerokim portfolio dużych przedsiębiorstw obejmujących kluczowe sektory zróżnicowanej gospodarki Abu Dhabi. ENEC został powołany do życia w grudniu 2009 roku dekretem nieżyjącego już szejka Khalifa Bin Zayed'a Al Nahyan. Firma reprezentuje wszystkie założenia Pokojowego Programu Energii Jądrowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ang. United Arab Emirates Peaceful Nuclear Energy Program). Flagowa inwestycja ENEC – Elektrownia jądrowa w Barakah – generuje bezpieczną, czystą i stabilną (dostępną przez 24 godziny na dobę) energię elektryczną dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Podnosi tym samym krajowy wzrost gospodarczy i standard życia społeczeństwa oraz przyczynia się do walki ze zmianami klimatu.

Elektrownia w Barakah jest zrównoważonym źródłem energii dla kraju i przewodzi emirackiej Inicjatywie Strategicznej „Net Zero by 2050". ENEC stale poszukuje nowych możliwości za pomocą swojej strategii badawczo-rozwojowej, wliczając w to zaawansowane technologie takie jak SMR-y oraz pozyskiwanie zielonego wodoru. Firma prowadzi także działalność badawczo-rozwojową w innych gałęziach przemysłu, do których należą: eksploracja kosmosu, rolnictwo czy medycyna.

Źródło: ORLEN Synthos Green Energy

Komentarze