Atom

Słoweńcy wybudują kolejny blok jądrowy?

Fot. Wikipedia/EJ Krsko
Fot. Wikipedia/EJ Krsko

Jak poinformowała wczoraj słoweńska GEN Energija, będąca współwłaścicielem spółki operatorskiej NEK (Nuklearna Elektrarna Krško), firma uzyskała pozwolenie energetyczne Ministerstwa Infrastruktury dla projektu budowy drugiego bloku Elektrowni Jądrowej Krško, co jest ważnym krokiem na drodze do ostatecznej decyzji o budowie nowych mocy jądrowych w Słowenii.

Budowa nowego bloku o mocy od 1 do 1,6 GWe była jednym z priorytetów rządu Słowenii w ogłoszonym w 2006 roku planie inwestycji na lata 2007–2023. W 2007 roku GEN Energija rozpoczęła prace nad studium wykonalności inwestycji, a w 2010 roku złożyła wniosek o zgodę na budowę bloku. Kryzys gospodarczy spowodował jednak przesunięcie planów i brak zgody na budowę bloku w tamtym czasie.

GEN Energija powróciła do prac planistycznych w 2015 roku, a w 2019 roku przedstawiła plan budowy nowego bloku w EJ Krško, na zachód od istniejącego już bloku. Ponadto firma złożyła wniosek o pozwolenie energetyczne, a w 2020 roku Ministerstwo Infrastruktury włączyło budowę drugiego bloku do swoich planów.

W grudniu 2020 roku Słowenia i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie w sprawie strategicznej cywilnej współpracy jądrowej, którego celem jest poprawa współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie stosunków dyplomatycznych i gospodarczych między tymi dwoma krajami.

Jak podkreśliła GEN energia wydane pozwolenie energetyczne jest ważnym kamieniem milowym na drodze do decyzji o długoterminowym wykorzystaniu energii jądrowej w Słowenii, która musi zostać podjęta w szerokiej i otwartej debacie publicznej. Według firmy energia jądrowa w połączeniu odnawialnymi źródłami energii może wnieść kluczowy wkład w efektywność transformacji elektroenergetycznej Słowenii w kierunku niskoemisyjnego, a jednocześnie stabilnego systemu elektroenergetycznego.

-Przeprowadzone dotychczas studia wykonalności pokazują, że JEK2 jest projektem wykonalnym z technicznego, ekologicznego i inwestycyjnego punktu widzenia dla przyszłych niezawodnych dostaw energii elektrycznej w Słowenii, który odpowiada na kluczowe wyzwania dylematu energetycznego i umożliwia Słowenii skuteczne stawienie czoła wyzwaniom przejścia na zieloną energię elektryczną - powiedział Martin Novšak, dyrektor generalny GEN.

Ogłoszona w zeszłym tygodniu strategia klimatyczna a także uzyskane pozwolenie energetyczne dla projektu nowego bloku jądrowego otwierają przed Słowenią i regionem możliwość realizacji celów niskoemisyjnej przyszłości, zgodnie z kierunkiem wskazanym przez przedstawiony niedawno europejski pakiet legislacyjny działań na rzecz redukcji emisji o co najmniej 55% do 2030 roku (Fit to 55) - zaznaczyła firma w komunikacie.

Reklama
Reklama

-W strategii klimatycznej postawiliśmy sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. To wielkie wyzwanie i przed nami ważne decyzje, które wpłyną na stan środowiska, w którym będą żyć następne pokolenia. Pozwolenie energetyczne dla JEK2 jest kamieniem milowym, od którego zaczynamy wdrożenie procedur administracyjnych i przygotowanie dokumentacji dla uzyskania decyzji inwestycyjnych. Jednocześnie wraz z pozwoleniem energetycznym otwieramy również publiczną debatę w celu osiągnięcia jak najszerszego konsensusu społecznego w kwestii wspierania przyszłości czystej, zielonej energii – powiedział Jernej Vrtovec, minister infrastruktury.

Podczas wizyty w EJ Krško w maju ubiegłego roku Vrtovec zapowiedział, że Słowenia podejmie decyzję czy zbudować drugą jednostkę w tym miejscu najpóźniej do 2027 roku.

Źródło: nuclear.pl

Komentarze