Reklama

Atom

PAA rozpoczęła symulację oceny wniosku o zezwolenie na budowę elektrowni jądrowej 

Fot. www.paa.gov.pl
Fot. www.paa.gov.pl

Prezes PAA Andrzej Przybycin oficjalnie uruchomił drugi etap projektu ALEP, w którego trakcie zespół PAA przez 3 miesiące przeprowadzi symulację oceny dozorowej i wydania zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej. Dwuletni projekt ALEP (ang. Advanced Licensing Exercise Project) jest pionierskim ćwiczeniem zaprojektowanym w PAA, które służy przetestowaniu polskiego systemu oceny spełnienia wymogów bezpieczeństwa przez planowane elektrownie jądrowe.

Symulacja będzie polegała na ocenie specjalnie na ten cel przygotowanego "wirtualnego" wniosku o wydanie zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej wraz z wybraną dokumentacją techniczną. Ocena dozorowa zostanie wykonana przez zespół kilkudziesięciu specjalistów PAA w oparciu o przepisy ustawy prawo atomowe i rozporządzeń wykonawczych oraz z zastosowaniem wewnętrznych procedur i instrukcji PAA. W trakcie oceny dozorowej zostanie przeanalizowane i zweryfikowane, czy projektowana elektrownia jądrowa spełnia wymogi bezpieczeństwa jądrowego. 

Wyniki przeprowadzonej symulacji zostaną następnie przeanalizowane i omówione ze współpracującymi z PAA międzynarodowymi ekspertami. W ostatnim — trzecim etapie projektu ALEP zostanie przygotowany raport z uzyskanych doświadczeń oraz plan działań doskonalących system dozoru jądrowego.  Projekt ALEP jest częścią realizacji strategicznej wizji budowy nowoczesnego urzędu dozoru jądrowego w Polsce. (PAA)

Komentarze