• Partner główny
    Logo Orlen

Atom

MAE chce "otwartego uznania" energii atomowej

Fot. Pexels
Fot. Pexels

Niepewność polityczna w wielu krajach uniemożliwia przemysłowi nuklearnemu podejmowanie decyzji inwestycyjnych - stwierdziła Międzynarodowa Agencja Energii.

"Bezpośrednie uznanie przez rządy wartości energii jądrowej zachęciłoby decydentów do wyraźnego włączenia energetyki jądrowej do swoich długoterminowych planów energetycznych i zobowiązań porozumienia paryskiego" - stwierdziła Międzynarodowa Agencja Energetyczna.

Agencja z Paryża stwierdziła w raporcie z realizacji celów klimatycznych, że niepewność polityki nuklearnej jest częściowo wynikiem niespójności między określonymi celami polityki - takimi jak łagodzenie zmiany klimatu - a działaniami politycznymi.

Podczas gdy niektóre kraje utrzymują, że mogą osiągnąć cele dekarbonizacji, jednocześnie wycofując energię jądrową (Belgia, Niemcy, Hiszpania, Szwajcaria) lub zmniejszając jej udział (Francja), inne nadal uznają potrzebę zwiększenia zależności od energii jądrowej: Chiny, Rosja, Indie, Argentyna, Brazylia , Bułgaria, Czechy, Egipt, Finlandia, Węgry, Polska, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Uzbekistan.

"Pod koniec 2018 r. w długoterminowej strategii energetycznej UE wyraźnie stwierdzono, że energia jądrowa - wraz z odnawialnymi źródłami energii - będzie stanowić trzon systemu energetycznego UE w celu osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r." - zaznaczyła MAE. Jednocześnie trwające dyskusje na temat taksonomii UE dotyczące kwalifikowalności wytwarzania energii jądrowej do finansowania zrównoważonego rozwoju podkreślają trudności w uznaniu wkładu energii jądrowej w łagodzenie zmiany klimatu.

MAE stwierdziła, że ​​niepewność na rynku energii elektrycznej utrudnia inwestorom przewidywanie wysokości przychodów, jakie elektrownia jądrowa może wygenerować w ciągu kilkudziesięciu lat.

"Organy regulacyjne mogłyby zmniejszyć tę niepewność, poprawiając projekty rynku energii elektrycznej, aby przypisać odpowiednią wartość czystym, dyspozytorskim elektrowniom jądrowym zapewniającym energię elektryczną” - czytamy w raporcie. "Szczególnie ważne jest opracowanie programów kontraktów długoterminowych w celu zmniejszenia narażenia długoterminowych aktywów jądrowych na krótkoterminowe ryzyko rynkowe" – pisze agencja.

MAE stwierdziła, że ​​scenariusz zrównoważonego rozwoju (SDS) oferuje ścieżkę do osiągnięcia przez globalny system energetyczny trzech celów strategicznych: celu klimatycznego porozumienia paryskiego znacznie poniżej 2 ° C, powszechnego dostępu do energii i znacznego ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.

Jednak agencja zauważa, że ​​w oparciu o istniejące i ogłoszone zasady "daleko nam do realizacji".

Podkreślono, że w 2019 r. do sieci podłączono 5,5 GW dodatkowej mocy jądrowej, a 9,4 GW zostało na stałe wyłączone, co zwiększyło globalną moc do 443 GW. Uruchomiono nowe projekty o mocy około 5,2 GW, a w wielu krajach trwają modernizacje, aby zapewnić długoterminową eksploatację istniejącej floty.

Niemniej jednak, podczas gdy istniejąca infrastruktura jądrowa pozostaje drugim na świecie najważniejszym niskoemisyjnym źródłem energii elektrycznej, nowa konstrukcja nuklearna nie przebiega zgodnie z  oczekiwaną dynamiką. Zgodnie z obecnymi trendami moce jądrowe w 2040 r. wyniosą 455 GW - znacznie poniżej poziomu SDS, który wynosi 601 GW. W związku z tym wymagane są dodatkowe przedłużenia okresu użytkowania i podwojenie rocznej stopy przyrostu pojemności.

Komentarze