Reklama

Atom

Likwidacja Ignalińskiej EJ zakończy się w 2029 roku

Fot. Unsplash
Fot. Unsplash

Jak poinformowała litewska Ignalińska Elektrownia Jądrowa, 13 lipca odbyło się w formule zdalnej zgromadzenie darczyńców Międzynarodowego Funduszu Wspierania Likwidacji Elektrowni Ignalina, na którym kierownictwo elektrowni przedstawiło postępy w realizacji projektów likwidacyjnych i programie prac na 2021 rok.

Zgromadzenie darczyńców pozytywnie oceniło najważniejsze osiągnięcia i postęp prac w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Zauważono, że Ignalińska EJ z powodzeniem ładuje uszkodzone zestawy wypalonego paliwa jądrowego do kontenerów i wyprzedzając harmonogram transportuje je do pośredniego magazynu zużytego paliwa jądrowego, zachowując przy tym wysoki poziom bezpieczeństwa.

Na dzień 13 lipca w magazynie zostało już umieszczonych 180 kontenerów z wypalonym paliwem jądrowym ze 190: ostatni pojemnik z paliwem z pierwszego bloku został przeniesiony w maju, na drugim bloku pozostaje zorganizować i przetransportować do magazynu 172 uszkodzonych zestawów wypalonego paliwa jądrowego. Po przewiezieniu całego paliwa do magazynu do końca 2022 roku i zakończeniu czyszczenia dna basenów magazynowych, proces transportu wypalonego paliwa jądrowego do tymczasowego składowania zostanie pomyślnie zakończony.

Darczyńcy pozytywnie ocenili również postęp w demontażu wyposażenia elektrowni. Dyskutowano również o jednej z najważniejszych kwestii likwidacji - przygotowania do demontażu reaktorów, które mają się rozpocząć w pierwszym bloku w 2027 roku, w drugim bloku - w 2029 roku. Jednym z priorytetowych procesów na etapie przygotowawczym jest demontaż separatorów pary, które są częścią reaktora i jego systemów pomocniczych. Ich demontaż ma się rozpocząć w 2022 roku.

Reklama
Reklama

Zgromadzenie Darczyńców zarządza Międzynarodowym Funduszem Wspierania Likwidacji Elektrowni Ignalina. Kraje będące darczyńcami to Austria, Belgia, Wielka Brytania, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria a także Komisja Europejska.

Ignalińska Elektrowni Jądrowa była jedyną elektrownią na świecie wyposażoną w reaktory RBMK-1500. Po wejściu Litwy do UE podjęto decyzję o całkowitym zamknięciu elektrowni Ignalina. Pierwszy blok został zamknięty 31 grudnia 2004 roku, zamknięcie drugiego bloku nastąpiło 31 grudnia 2009 roku. W ostatnim roku działalności drugiego bloku elektrowni jądrowej w Ignalinie, tj. w 2009 roku, całkowita produkcja energii elektrycznej wyniosła na Litwie 13,1 TWh z tego w elektrowni jądrowej 10,0 TWh co stanowiło 76,5%.

Źródło: nuclear.pl

Komentarze