• Partner główny
    Logo Orlen

Atom

Elektrownia jądrowa w Polsce? Już w następnym tygodniu II Forum Wizja Rozwoju

Fot.: Materiały prasowe
Fot.: Materiały prasowe

Jednym z bloków tematycznych II Forum Wizja Rozwoju będzie Energetyka. W trakcie wydarzenia zaproszeni eksperci skoncentrują się na strategicznych problemach oraz rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych, dotyczących energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej.

Podczas Forum poruszone zostaną najistotniejsze problemy związane z energetyką. Prowadzone dyskusje będą poświęcone m.in. uwarunkowaniom badawczym, rozwojowym i inwestycyjnym w polskiej energetyce oraz perspektywie energetyki jądrowej w Polsce. Problem elektrowni jądrowych jest obecnie szeroko komentowany w krajowych i światowych mediach. Innym istotnym zagadnieniem, które poruszą eksperci będzie Polityka Energetyczna Polski 2040 w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Specjaliści odpowiedzą m.in. na pytanie, jak Państwo wywiązuje się z obowiązku zapewnienia dostępu do energii w odpowiedniej ilości i jakości wszystkim mieszkańcom kraju oraz budowania świadomości energetycznej społeczeństwa. Zaproszeni goście przedyskutują również kwestie związane z bilansem mocy i bezpieczeństwem pracy Krajowego Systemu Przesyłowego. Są to inwestycje związane m.in. z zachodnią, południową i wschodnią częścią Polski. W rozmowach panelowych nie zabraknie wątków dotyczących modernizacji istniejących sieci, a także pomysłów na wykorzystanie nowoczesnych technologii w transporcie energii elektrycznej. W agendzie Forum zawarto również zagadnienia związane z energetyką cieplną i rozproszoną w programie zwalczania smogu.

II Forum Wizja Rozwoju, największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce, odbędzie się w gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej w dniach 24-25 czerwca 2019 r.

Patronat honorowy nad II Forum Wizja Rozwoju objął Premier Mateusz Morawiecki.

Partnerami merytorycznymi Forum są ministerstwa: Cyfryzacji, Finansów, Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju, Obrony Narodowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przedsiębiorczości i Technologii. Grono to powiększa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan poseł na Sejm RP. Mecenasem wydarzenia został PKN Orlen. Partnerzy strategiczni to Bank Gospodarstwa Krajowego, KGHM Polska Miedź S.A. oraz LOTOS S.A. Partnerami głównymi Forum są ENERGA S.A., Fundacja KGHM Polska Miedź i Totalizator Sportowy Sp. z o.o., a Partnerem+ Bank PKO BP. Pozostali partnerzy to: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., DGT Sp. z o.o., Gas Storage Poland Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Fundusz Rozwoju, Polski Holding Nieruchomości S.A., Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Partnerami kolejowymi są PKP S.A. oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji: https://rejestracja.wizjarozwoju.pl/

Komentarze