• Partner główny
    Logo Orlen

Atom

Atom według Konfederacji, czyli o geopolityce i ekonomii energii jądrowej [RELACJA]

Fot. Facebook Konfederacja/ https://www.facebook.com/KONFEDERACJA2019/photos/a.1972780433028557/2316492705323993/?type3&theater
Fot. Facebook Konfederacja/ https://www.facebook.com/KONFEDERACJA2019/photos/a.1972780433028557/2316492705323993/?type3&theater

Projekt budowy elektrowni jądrowych w Polsce jest projektem o znaczeniu geostrategicznym, prowadzącym do energetycznej niezależności, rozwoju nowoczesnych technologii i zmniejszenia emisyjności sektora energetycznego - to najważniejsze wnioski płynące z konferencji atomowej Konfederacji.

Konferencja, miała miejsce 24 marca 2021 w siedzibie Konfederacji, pod auspicjami i współorganizowana przez posłów tej partii a głównie Grzegorza Brauna i przy współudziale Stowarzyszenia Obywatelski Ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej (OREJ) i Komitetu TAK dla atomu w gminie Choczewo, miała charakter hybrydowy, czyli częściowo online, częściowo stacjonarny. Jej celem było danie do zrozumienia ośrodkom decyzyjnym w kraju jak ważne jest przyspieszenie programu budowy elektrowni jądrowych w Polsce dla całej polskiej gospodarki. Konferencję poprowadziła asystentka posła G. Brauna i członek Zarządu OREJ Marta Czech.

Czynny udział wzięły w niej wszystkie w zasadzie środowiska zainteresowane budową elektrowni jądrowej w naszym kraju, w tym instytucje o dużym autorytecie jak Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk (profesorowie M. Łukaniszyn i B. Zaporowski), czy Instytutu Sobieskiego (dr Angelika Gieras), którzy mają własne opracowania na temat energetyki jądrowej i polskiej energetyki. Referowali oni swoje wnioski w kwestii konieczności przyspieszenia budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Głos zabrali też niezależni specjaliści z dziedziny energetyki, długoletni pracownicy tego sektora z dużym doświadczeniem, jak dr Jerzy Majcher, dr Andrzej Mikulski (małe reaktory jądrowe),  czy mgr inż Jacek Baurski (rezerwa mocy w systemie), a także specjalista ds geostrategii dr Leszek Sykulski, którego wystąpienie dotyczyło energetyki jądrowej w aspekcie międzynarodowym. a także aktywista Andrzej Gąsiorowski z Fota4Climate (wystąpienie o wpływie wprowadzenia energetyki jądrowej w aspekcie klimatycznym), czy inż Piotr Marek członek Zarządu OREJ. Spośród polityków natomiast oprócz organizatora Grzegorza Brauna, także posłowie Robert Winnicki i Jacek Wilk.

image

 

Przesłanie tych wystąpień było bardzo jednoznaczne, konieczność i zarazem możliwość przyspieszenia procesu budowy w Polsce elektrowni jądrowych, w celu uniknięcia bardzo wielkich podwyżek cen energii i kłopotów w sektorze energetycznym, utraty energetycznego bezpieczeństwa. Konferencja pokazała, że środowiska pro-jądrowe mogą i potrafią współpracować ze sobą w Polsce, nawet pomimo różnic politycznych w ich szeregach. 

Z odrębnym zdaniem wystąpił jedynie prof Mirosław Dakowski, kwestionując konieczność redukcji CO2 i budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Reszta dyskutantów, postulowała szybkie zastępowanie starych wysłużonych bloków węglowych nowymi blokami, już nie węglowymi, ale jądrowymi, w tym także małymi reaktorami jądrowymi do zastosowania w przemyśle i ciepłownictwie. Wskazywano że jednostronny, monopolistyczny rozwój OZE spowoduje rosnące uzależnienie naszego kraju od dostaw wielkich ilości gazu ziemnego z zagranicy, ale też importu energii elektrycznej a nawet węgla, co zresztą ma miejsce. Wskazywano na wysokie koszty modelu niemieckiego energetyki i rozliczne patologie z nim związane. Rezerwa mocy w systemie a jednocześnie szybkie starzenie się bloków węglowych obecnie, pozwala na przeprowadzenie operacji zmiany charakteru naszej energetyki, na co jest bardzo dogodny moment.

Projekt budowy elektrowni jądrowych w Polsce jest projektem o znaczeniu geostrategicznym, prowadzącym do energetycznej niezależności, rozwoju w Polsce nowoczesnych technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, a przy tym zmniejszenia emisyjności sektora energetycznego.Grono osób biorących udział w konferencji doszło do wniosku, że potrzebne są regularne spotkania w odstępach raz na kwartał w celu śledzenia postępów związanych z projektem budowy elektrowni jądrowych, wymiany doświadczeń oraz informacji. 


Należy zapraszać na te spotkania, obok ekspertów, również jak najszersze grono osób ze świata polityki, także decydentów, w celu uzyskania konsensusu politycznego wokół projektu jądrowego, wypracowania form współpracy, skoordynowania działań i podziału zadań między poszczególne organizacje i struktury zwolenników energetyki jądrowej dla Polski.Konieczne jest przekonanie Rządu, a szczególnie Ministerstwa Klimatu, do podjęcia bardzo szerokiej ofensywy informacyjnej, w oparciu o dostęp do mediów głównego nurtu, polegający na wyjaśnianiu szerokim kręgom społeczeństwa, ale także politykom, aspektów działania energetyki jądrowej i korzyści z niej płynących. Zmniejszy to podatność na propagandowe stereotypy rozpowszechniane przez przeciwników tej technologii. Z uwagi na konieczność przekonania do projektu jądrowego odpowiednio dużego grona posłów i senatorów, należy wypracować skuteczne metody przekonywania szerokiego grona parlamentarzystów za pomocą odpowiednio wykonanych materiałów, przystępnych dla osób o każdym rodzaju wykształcenia, które rozprowadzane mogłyby być przez parlamentarzystów współpracujących ze Stowarzyszeniem.

 Potrzebna jest presja wywierana na decydentów w celu zdynamizowania działań związanych z projektem jądrowym, jak:

a) wybór technologii reaktorów jądrowych w przewidzianym w PPEJ terminie, na przełomie 2021 i 2022 roku, względnie na początku 2022. Do wyboru są trzy technologie i powinny być one traktowane jednakowo, pod kątem korzyści dla strony polskiej;

b) dopilnowanie i wyegzekwowanie od spółki PGE EJ1 wykonania w terminie badań środowiskowych i lokalizacyjnych, koniecznych do uzyskania niezbędnych zgód na budowę. Zatrudnianie w spółce wyłącznie ludzi z odpowiednią wiedzą
i doświadczeniem koniecznym do wykonania jej zadań. System wynagrodzenia w PGE EJ1 winien uzależniać wysokość wypłat od konkretnych efektów i terminowego wykonania zadań;

c) wybór w przewidywanym przez PPEJ terminie i ogłoszenie miejsc pod budowę 6 bloków jądrowych. Jest to konieczne, by w nowych lokalizacjach, poza Pomorzem, zacząć pozyskiwać poparcie miejscowej ludności dla inwestycji. Aktywność tu winny wykazać szczególnie proatomowe organizacje pozarządowe;

d) uwzględnienie w PPEJ, oprócz dużych, również małych boków jądrowych, oraz przeprowadzenie zmian w prawie umożliwiających szybszą i łatwiejszą licencję reaktorów różnej mocy w Polsce;


e) zadbanie o rzetelny, zgodny z faktami wizerunek energetyki jądrowej w mediach Rządowi podporządkowanych.

- Mgr inż. Jerzy Lipka

Komentarze