Reklama

Atom

Atom w Polsce coraz bliżej? Skarb Państwa wykupił spółkę PGE EJ 1

Fot. PGE
Fot. PGE

Po kilku miesiącach negocjacji PGE wraz z pozostałymi wspólnikami podpisała umowę sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1. Skarb Państwa zapłaci za wszystkie udziały w spółce ok. 531 mln zł, z czego PGE za swoje udziały otrzyma kwotę blisko 372 mln zł.

Nabycie przez Skarb Państwa 100 proc. udziałów w PGE EJ 1 jest elementem przygotowania do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, przyjętego przez Radę Ministrów 2 października 2020 r. Rezultaty działań prowadzonych przez Spółkę będą niezbędnym wkładem do dokumentacji, która umożliwi Rządowi podjęcie wiążącej decyzji dotyczącej wyboru technologii i partnera do budowy elektrowni jądrowych w Polsce – stwierdził Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, podpisujący umowę w imieniu Skarbu Państwa.

Umowa sprzedaży została podpisana przez wszystkie podmioty posiadające udziały w spółce PGE EJ 1. PGE posiadała 70 proc. udziałów w PGE EJ 1, a  Enea, KGHM Polska Miedź oraz TAURON Polska Energia  po 10 proc. udziałów w spółce. Cena za wszystkie udziały w PGE EJ 1 wyniosła 531,36 mln zł, z czego na PGE przypada 371,95 mln zł.

Dzisiejsza umowa sprzedaży udziałów w PGE EJ 1 kończy etap zaangażowania PGE oraz pozostałych wspólników w projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W drugiej połowie 2021 roku PGE EJ 1 zakończy prace nad Raportem o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz Raportem Lokalizacyjnym, które są podstawą do uzyskania decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej. To dobry moment na przejęcie projektu przez Skarb Państwa – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej - Rząd nada inwestycji odpowiedni priorytet, a dzięki posiadanym zasobom i możliwościom dokona wyboru najlepszego partnera, lokalizacji  i technologii dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

image

 

Negocjacje dotyczące sprzedaży udziałów w PGE EJ 1 na rzecz Skarbu Państwa rozpoczęły się w październiku 2020 r. od podpisania listu intencyjnego przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotra Naimskiego – w imieniu Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezesa Rady Ministrów – oraz przedstawicieli wszystkich podmiotów posiadających udziały w spółce PGE EJ 1.

Spółka PGE EJ 1 jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Aktualnie działalność spółki PGE EJ 1 koncentruje się na opracowaniu Raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Raport OOŚ) oraz Raportu Lokalizacyjnego. Jednocześnie kontynuowane są badania lokalizacyjne i środowiskowe w dwóch wariantach lokalizacyjnych „Lubiatowo-Kopalino” (gmina Choczewo) oraz „Żarnowiec” (gmina Krokowa i Gniewino).

PGE/mat. prasowe

Reklama

Komentarze

    Reklama