Rekordowe wyniki największej spółki z grupy kapitałowej KGHM

6 maja 2021, 11:29
840_472_matched__ppqwdm_Bauma1
Fot. KGHM ZANAM
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


Dla największej spółki z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. rok 2020 był historyczny. Pomimo ekstremalnie trudnych warunków prowadzenia działalności i załamania europejskich gospodarek KGHM ZANAM S.A. z Polkowic zwiększył sprzedaż i zanotował rekordowy zysk netto, wynoszący ponad 20,5 mln zł.

 – To efekt wdrażanych od trzeciego kwartału 2018 r. działań ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania spółki – mówi Bernard Cichocki, prezes zarządu KGHM ZANAM. – Pierwsze symptomy poprawy sytuacji w postaci dodatniego wyniku finansowego obserwowaliśmy już w 2019 r, który zamknęliśmy z ponad 9 mln zł zysku. Zaimplementowane instrumenty zarządcze mają jednak charakter długofalowy, dlatego ich efekty w większej skali ujawniły się w roku ubiegłym. Za 2020 r. spółka odnotowała zysk na poziomie 20,6 mln zł netto. Tak wysokiego zysku firma KGHM ZANAM nie odnotowała nigdy w swojej historii – dodaje szef spółki z Polkowic.

KGHM ZANAM podwaja zysk

Zysk firmy w ujęciu rok do roku wzrósł o ponad 100 proc. Z poziomu 702 do niemal 749 mln zł zwiększyły się także przychody. Zysk został więc podwojony przy procentowo nieznacznym wzroście przychodów. Świadczy to o podniesieniu wydajności produkcji oraz o znacznej poprawie efektywności wszystkich procesów realizowanych w firmie. Okazuje się jednak, że pomimo pandemii COVID-19, która znacznie zredukowała mobilność biznesową, KGHM ZANAM niemal podwoił przychody ze sprzedaży eksportowej. Wzrosły one z 11,4 mln zł w 2019 r. do 20,7 mln zł w roku ubiegłym.

– Rok 2020 w związku z pandemią Covid -19 był rokiem niepewności gospodarczej, która ograniczyła możliwości renegocjacji cen oferowanych przez KGHM ZANAM produktów i usług, mimo to wypracowaliśmy ten rekordowy wynik przede wszystkim dzięki wspólnej pracy kadry zarządzającej oraz poprawie efektywności operacyjnej – zaznacza Jacek Kosiński, wiceprezes zarządu KGHM ZANAM. 

W 2020 r. firma należąca do GK KGHM podpisała dwa kontrakty na eksport ładowarek ŁK-1 do Rosji. Jeden z nich dotyczy dostawy ośmiu takich maszyn dla Kombinatu Gajski GOK, a drugi dostawy trzech ładowarek dla Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Uczał. Pierwsze z tych przedsiębiorstw to zresztą stały kontrahent polkowickiej firmy. KGHM ZANAM współpracuje z nim od ponad dwóch dekad.

 – Rynek rosyjski jest dla nas ważny i perspektywiczny, a nasza obecność na nim
w postaci spółki zależnej ZANAM VOSTOK przynosi konkretne biznesowe profity – mówi Cichocki. – Negocjujemy kolejne umowy na dostawy maszyn. Prowadzimy rozmowy z największym producentem miedziw Federacji Rosyjskiej, Grupą UGMK.

KGHM ZANAM coraz śmielej działa na trudnym, charakteryzującym się wyśrubowanymi normami jakości rynku niemieckim. Dolnośląska firma wprawdzie jest na nim obecna już od kilkunastu lat, ale w okresie 2020-2021 ekspansja spółki w Niemczech nabrała rozmachu. W ub.r. spółka wygrała przetarg na dostawę siedmiu ładowarek LKP-0703 dla kopalni soli Werk Zielitz, należącej do holdingu K+S AG, a już w tym roku zawarto kolejną umowę. Tym razem na 13 ładowarek, których odbiorcami będą również kopalnie grupy K+S.

– Zaufanie niemieckich partnerów do jakości produktów KGHM ZANAM to dla nas cenny kapitał. Od 2008 r. do różnych kopalń grupy K+S dostarczyliśmy już
17 maszyn. To dobra reklama dla naszej firmy i polskiego przemysłu – mówi Cichocki.

– Działalność KGHM ZANAM to  nie tylko produkcja maszyn górniczych, ale również świadczenie usług remontowych i utrzymania ruchu w oddziałach KGHM Polska Miedź. W roku 2020 ZANAM był jednym z czołowych wykonawców remontów i modernizacji podczas cyklicznego, technologicznego postoju Huty Miedzi Głogów. Prace naszej firmy zostały ocenione bardzo wysoko, a skrócenie o kilkanaście dni bardzo napiętego harmonogramu prac pozwoliło na uzyskanie realnych korzyści finansowych przez inwestora.  Świadczymy  podobne usługi również dla Huty Miedzi Legnica, gdzie w roku 2020 pozyskaliśmy do realizacji kolejne zadania. Dbając o naszych pracowników, ale też o szybkość i efektywność prac remontowych, postanowiliśmy zakupić dedykowanego do prac w trudnych warunkach zdalnie sterowanego robota wyburzeniowego, który w sposób znaczący poprawił efektywność naszych działań – dodaje wiceprezes Kosiński.   

Sprostać wymaganiom rynku

Eksportowe kontrakty KGHM ZANAM na rynku niemieckim stanowią efekt wygranych przetargów, gdzie ważnym składnikiem oferty jest proponowana cena. Samą ceną jednak nie da się dzisiaj konkurować ani w Polsce, ani za granicą. Nie dziwi więc, że dolnośląska firma nie oszczędza na pracach badawczo-rozwojowych oraz na rozbudowie oferty o nowe produkty.

Ich sztandarowym przykładem jest elektryczny pojazd ZANPER. To specjalistyczny samochód do transportu ludzi i materiałów w trudnych warunkach terenowych panujących w wyrobiskach górniczych.

 – Jest on dzieckiem inżynierów KGHM ZANAM, którzy wykorzystując konstrukcję Toyoty Land Cruiser osadzili w niej opracowany w Polkowicach innowacyjny elektryczny układ napędowy, zasilany bateriami polskiej produkcji – tłumaczy Jacek Kosiński, wiceprezes zarządu KGHM ZANAM, odpowiedzialny za realizację projektu. – W styczniu nasza firma otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt ZANPER 2.0., czyli pojazd w udoskonalonej wersji. Będzie to milowy krok naprzód, ponieważ o ile pierwszy ZANPER była adaptacją japońskiego samochodu, o tyle wersja 2.0. będzie w całości dziełem naszych specjalistów, łącznie z samą platformą kołową – mówi Kosiński.

– O uznanie klientów musimy walczyć innowacyjnością i coraz wyższą jakością produktów. Dlatego pracujemy nad nowymi produktami
i nowocześniejszymi wersjami tych, które już pracują w kopalniach – dodaje wiceprezes KGHM ZANAM.

Rok 2020 upłynął w dużej mierze pod znakiem prac nad nową ładowarką z serii 400. W styczniu br. pomyślnie zakończyły się testy LKP-0410, która powstała z myślą o kopalniach należących do KGHM Polska Miedź S.A., ale nie tylko. Maszyna wykorzystuje sprawdzone i niezawodne rozwiązania, ale wyposażono ją także w nowoczesne podsystemy, które zwiększają bezpieczeństwo jej obsługi i czynią ją bardziej efektywną.

Ponadto w połowie ub.r. zaprezentowano prototyp nowej maszyny. To ładowarka LKP-1001 o dziesięciotonowym udźwigu, która powstała z myślą o zastąpieniu maszyn LKP-0903, wykorzystywanych w kopalniach Zagłębia Miedziowego. Obecnie trwają testy podziemne nowego produktu i gdy zostaną one zakończone, maszyna trafi do seryjnej produkcji.

– Rok 2020 to również czas weryfikacji łańcucha dostaw. Turbulencje z międzynarodowymi dostawami wynikające z Covid -19 przyspieszyły nasze działania związane z dywersyfikacją i polonizacją łańcucha dostaw, a w przypadku siłowników hydraulicznych do uruchomienia własnej produkcji tych strategicznych komponentów – dodaje Wiceprezes  Kosiński. 

2020 – rok udany, ale trudny

Szef KGHM ZANAM przyznaje, że chociaż ub.r. był dla firmy udany pod względem handlowym i finansowym, to jednak spółki nie ominęły problemy związane
z pandemią COVID-19.

– Najważniejsze było i jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i ich rodzinom w całej Grupie Kapitałowej KGHM. We wszystkich zakładach i biurach naszej spółki wprowadziliśmy reżim sanitarny, zapewniający bezpieczeństwo pracy. Dzięki dyscyplinie zachowywanej przez pracowników udało się nie dopuścić do tego, by zakład stał się ogniskiem wirusa – mówi Cichocki.

Pracownicy KGHM ZANAM mają stały dostęp do środków dezynfekujących – maseczek wielokrotnego użytku i płynu wirusobójczego. Ponadto w czasie trwania pandemii załoga firmy kilkakrotnie otrzymała specjalne pakiety bezpieczeństwa, zawierające środki ochrony osobistej dla nich samych oraz dla rodziny i najbliższych. To m.in. maseczki ochronne oraz  płyn dezynfekujący.

Jak podkreśla szef polkowickiej firmy, w trudnych warunkach pandemii, udało się ochronić firmę przed redukcją kadry. Liczba pracowników zatrudnionych w KGHM ZANAM przez cały 2020 r. nie spadła, poza nielicznymi odejściami na emerytury. Co więcej, w związku z dobrą kondycją finansową w firmie wzrosły płace. To także efekt partnerskiego dialogu zarządu ze stroną związkową. W wyniku rozmów już w tym roku doprowadzono do podwyżek, które otrzymali wszyscy pracownicy spółki.

Ograniczenia sanitarne związane z zagrożeniem epidemicznym, nie doprowadziły na opóźnień w produkcji. Było to możliwe przede wszystkim dzięki zdyscyplinowaniu i odpowiedzialności pracowników.  W ub.r. dolnośląska firma terminowo wywiązała się ze wszystkich umów. Dotrzymywanie harmonogramów dostaw to fundament, na którym buduje się reputację firmy i zaufanie partnerów.

– Cieszy nas również fakt, że udało nam się sfinalizować zaplanowane prace remontowe i modernizacyjne w Polkowicach i Legnicy. To nie tylko kwestia estetyki, ale też bezpieczeństwa i komfortu pracy. Zresztą ruszyliśmy już z nową serią remontów. Obecnie trwają prace. Kiedy zostaną one zrealizowane, przystąpimy do kolejnych. Mamy opracowany plan modernizacji budynków i infrastruktury firmy. Jego realizacja zmieni oblicze firmy i sprawi, że będzie ona miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla pracowników – podkreśla prezes KGHM ZANAM.

Spółka z GK KGHM kontynuowała też inne inwestycje jak np. tę związaną z budową i uruchomieniem elektrowni fotowoltaicznej na terenie Zakładu w Legnicy. Instalacja składająca się z ponad 9,5 tys. paneli słonecznych już działa, a jej wydajność pozwoli na zaspokojenie 50 proc. zapotrzebowania zakładu w energię elektryczną.

– Najważniejsze jednak jest to, że pandemia nie spowolniła produkcji i nie zamroziła naszej działalności handlowej. Kontynuujemy procesy uruchomione w 2018 r., które przynoszą coraz lepsze efekty. Rozwijamy ofertę, jesteśmy strategicznym maszynowym zapleczem Zagłębia Miedziowego i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź, umacniamy pozycję za granicą i szukamy nowych rynków zbytu dla naszych produktów. Wszystko wskazuje na to, że obecny rok będzie równie udany. Doświadczenia ostatnich dwóch lat i satysfakcjonujące wyniki osiągane przez spółkę potwierdzają, że realizowana przez nas strategia jest słuszna i efektywna –  mówi Cichocki, prezes KGHM ZANAM. (KGHM ZANAM)

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24