• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

Węglokoks szuka nowych rynków eksportowych

Katowicki Węglokoks, który w tym roku wyśle za granicę ok. 4 mln ton węgla, zakłada zwiększenie eksportu tego surowca w przyszłym roku do ok. 5,5-6 mln ton. Spółka, która jest największym polskim eksporterem węgla, szuka nowych rynków eksportowych. 

Z danych przekazanych PAP przez spółkę wynika, że od początku roku do końca sierpnia Węglokoks wyeksportował prawie 3 mln ton węgla, realizując nieco ponad 70 proc. planu na cały 2016 rok.

"Szacujemy, że całościowy eksport w tym roku zamknie się w 4 milionach ton i przewyższy szacowany jeszcze w czerwcu maksymalny poziom 3,5 mln ton. Najważniejsze kierunki eksportowe to rynki europejskie: Niemcy, Czechy i Austria oraz kraje Afryki Północnej i bliskiego Wschodu" - poinformował wiceprezes Węglokoksu ds. handlowych Tomasz Heryszek.

Dodał, że tegoroczne zwiększenie eksportu w stosunku do planów jest wynikiem rozpoczęcia eksploracji nowych kierunków w trzecim kwartale tego roku. Zawarto m.in. nowy kontrakt z Turcją, zwiększył się eksport węgla do Egiptu, spółka podpisała też kontrakty w Maroku, Jordanii i Libanie oraz zwiększyła zaangażowanie na rynku niemieckim.

Dane spółki potwierdzają, że eksport węgla w ostatnich latach systematycznie spada, co jest spowodowane zwiększeniem podaży surowca oraz proponowanymi coraz niższymi cenami węgla sprowadzanego do Europy z Kolumbii, USA, Rosji, RPA, Australii i krajów azjatyckich. Wpływ na malejący eksport ma też odchodzenie od węgla kamiennego jako paliwa energetycznego w krajach europejskich. Największy rynek w Europie - Niemcy - zużywają przede wszystkim węgiel brunatny, traktując energię z węgla kamiennego wyłącznie jako uzupełnienie miksu energetycznego.

Obecne niskie ceny węgla na świecie, szczególnie w portach ARA, nie zachęcają producentów do sprzedawania węgla na eksport. Przedstawiciele Węglokoksu wskazują jednak, że obserwowana w ostatnich miesiącach lekka zmiana trendu cenowego powoduje, iż w 2017 r. możliwe będzie zwiększenie eksportu do poziomu ok. 5,5-6 mln ton. "Jest to jednak uwarunkowane możliwościami producentów w zakresie produkcji węgla na eksport. Poszukiwane są nowe kierunki eksportowe, dywersyfikowany jest również portfel odbiorców na największym rynku, w Niemczech" - zaznaczył Heryszek. 

Nowa strategia sprzedaży Węglokoksu zakłada, że na kluczowych, najbardziej konkurencyjnych rynkach Węglokoks będzie działał w ramach konsorcjów wraz z producentami. Połączenie kompetencji operatora handlowego i logistycznego, jakim jest Węglokoks, oraz producentów, jak PGG, KHW, czy JSW, ma wyeliminować rywalizację między tymi podmiotami, zapewniając przy tym lepsze postrzeganie polskiego węgla za granicą. 

Należący do Skarbu Państwa Węglokoks jest jednym z podmiotów pełniących ważną rolę w procesie restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa. Spółka jest wiodącym udziałowcem Polskiej Grupy Górniczej (ma w niej ponad 30 proc. udziałów), ma też odegrać wiodącą rolę w konsolidacji kilku podmiotów sektora stalowego pod szyldem Śląskie Huty Stali. Ponadto Węglokoks angażuje się w proces restrukturyzacji Katowickiego Holdingu Węglowego. W grupie kapitałowej Węglokoksu działa również kopalnia Bobrek-Piekary, należąca do spółki Węglokoks Kraj.

Zobacz także: Australijczycy kończą dokumentowanie złóż węgla koło Nowej Rudy

PAP - mini

Komentarze