Gaz

URE: zmiana taryfy PGNiG dla największych klientów

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę na paliwo gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA dla największych końcowych odbiorców przemysłowych. Tym samym wejdzie w życie zwolnienie PGNiG z obowiązku taryfikacji w zakresie gazu wysokometanowego dla odbiorców hurtowych i operatorów systemów gazowych.

Średnia cena paliwa gazowego została zwiększona o:

  • 4 proc. w przypadku gazu wysokometanowego
  • 3,9 proc. w przypadku gazu zaazotowanego

Zmiana jest konsekwencją utrzymujących się w IV kwartale 2016 r. wyższych cen ropy naftowej i wyższych cen gazu ziemnego na rynkach hurtowych w północno-zachodniej Europie w stosunku do tych, które stanowiły podstawę do kalkulacji cen aktualnie obowiązujących.

Nowa taryfa dla największych końcowych odbiorców przemysłowych będzie obowiązywać od 1 listopada do 31 grudnia 2016 r.

Odbiorcy hurtowi i operatorzy systemów gazowych będą rozliczani do 31 października 2016 r. z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej taryfy. Od 1 listopada 2016 r., zgodnie z decyzjami Prezesa URE wydanymi w stosunku do PGNiG, sprzedaż gazu odbiorcom hurtowym i operatorom systemów gazowych (na potrzeby operatorskie) będzie wyłączona spod taryfikowania w zakresie gazu wysokometanowego.

Nowa taryfa, w części dotyczącej gazu wysokometanowego, ma zastosowanie jedynie do odbiorców końcowych o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m3. W przypadku gazów zaazotowanych, taryfa dotyczy zarówno odbiorców końcowych (o rocznym zużyciu powyżej 25 mln m3), jak również hurtowych i operatorów systemów gazowych.

Zobacz także: Ogłoszono konkurs na członków zarządu PGNiG

Komentarze