Reklama

Portal o energetyce

Szyszko: bezpieczeństwo energetyczne Polski oparte o własne zasoby

www.mos.gov.pl
www.mos.gov.pl

”Polskie bezpieczeństwo będzie opierać się o własne zasoby energetyczne” - zapowiedział Minister Środowiska Jan Szyszko podczas debaty zorganizowanej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyzwania w energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska były głównymi wątkami konferencji, która odbyła się 3 kwietnia 2017 r.

Minister Środowiska Jan Szyszko zadeklarował, że Polska będzie opierać swoje bezpieczeństwo w oparciu o własne zasoby energetyczne. W tym kontekście Minister wymienił bogate zasoby węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz gazu łupkowego i podkreślił, że aż blisko 90 proc. całych zasobów węgla w Unii Europejskiej znajduje się w Polsce. Ponadto określił jako wielką szansę możliwość wykorzystania znajdujących się na terenie Polski zasobów geotermalnych.

Minister ocenił także rolę jaką pełni ciepłownictwo w przeciwdziałaniu zanieczyszczenia powietrza. Według Ministra najlepszym sposobem na walkę ze smogiem jest ciepło systemowe, które wydatnie przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Minister Szyszko podkreślił, że ciepłownictwo dostarcza ciepło do ponad 5,5 mln gospodarstw domowych, a zatrudnienie w tym sektorze znajduje ponad 30 tys. osób.

Zobacz także: Szyszko: geotermia przewyższa inne rodzaje energii odnawialnej

Zobacz także: Szyszko: Polska nie godzi się na dekarbonizację Europy

Podczas debaty głos zabrał także Paweł Sałek, wiceminister środowiska, który zwrócił uwagę na wyzwania dla ciepłownictwa związane z polityką klimatyczną. Wiceminister poinformował o spodziewanych inwestycjach w sektorze ciepłowniczym związanych z koniecznością dostosowywania technologii do rygorystycznych wymagań, które obowiązują Polskę w ramach członkostwa w Unii Europejskiej.

Prezes zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda przedstawił natomiast priorytetowy program Funduszu skierowany do przedsiębiorców zainteresowanych zmniejszeniem negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko – „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”. Jak wyjaśnił założeniem programu jest stworzenie kompleksowego instrumentu finansowego dla przedsiębiorców, którzy chcą ograniczać szkodliwe emisje wynikające z ich działalności.­­

Reklama

Komentarze

    Reklama