• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Sejm przedłuży wsparcie dla efektywności energetycznej

  • Fot. SOCAR

W dniu 14 grudnia 2015 r., do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 roku o efektywności energetycznej. W trakcie prac Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa ustalono warunki przedłużenia wsparcia dla efektywności energetycznej (druk nr 125). Zgodnie z przyjętym podczas prac Komisji projektem, utrzymana zostaje podstawa prawna do uzyskiwania praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty), które nie zostaną umorzone przez Prezesa URE do dnia 31 marca 2017r.

Nowelizacja umożliwia Prezesowi URE ogłoszenie kolejnych przetargów na podstawie obowiązującej dotychczas ustawy o efektywności energetycznej, z zastrzeżeniem, że ostatni przetarg zostanie ogłoszony w 2016 roku. 

Ponadto przyjęto, iż na potrzeby obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa uzyskanego i przedstawionego do umorzenia, wskaźnik procentowy za rok 2016 będzie wynosić 1,5%.

Konieczność utrzymania w mocy przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 roku o efektywności energetycznej związana jest bezpośrednio z postępowaniem Komisji Europejskiej, która w dniu 21 października tego roku, wezwała Polskę do wdrożenia do prawa krajowego przepisów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Przedłużenie obowiązywania dotychczasowego systemu wsparcia efektywności energetycznej wynika z braku nowej regulacji, która nie została ostatecznie uzgodniona.

Termin wejście w życie ustawy został określony na dzień 31 grudnia 2015r.

Autorką komentarza jest mec. Karolina Lorenc, Praktyka Legislacji i Działalności Regulowanej, Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa.

Zobacz także: Zakończono kolejny etap budowy elektrociepłowni w Kędzierzynie-Koźlu

Zobacz także: URE: Ceny energii elektrycznej w 2016 r. będą niższe

Komentarze