Reklama

Wiadomości

Wiemy, jaką dywidendę wypłaci Orlen

Autor. Pixabay

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) PKN Orlen ustaliło, że dywidenda spółki za 2021 r. wyniesie 3,5 zł na akcję. Podczas obrad akcjonariusze płockiego koncernu wybrali też radę nadzorczą nowej kadencji. Znaleźli się w niej dotychczas tam zasiadający, w tym przewodniczący Wojciech Jasiński.

Reklama

ZWZ PKN Orlen obradowało w środę w Domu Technika w Płocku. Akcjonariusze zatwierdzili m.in. sprawozdanie zarządu za 2021 r. z działalności zarówno spółki, jak i Grupy Orlen. Udzielili też absolutorium za 2021 r. zarządowi płockiego koncernu oraz radzie nadzorczej mijającej kadencji.

Reklama

Jednym z głównych punktów posiedzenia ZWZ PKN Orlen było rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy za 2021 r. Zgodnie z wcześniejszą rekomendacją zarządu płockiego koncernu akcjonariusze zdecydowali, by z zysku netto za 2021 r. w wysokości 8 mld 397 mln 702 tys. 761,43 zł na wypłatę dywidendy przeznaczyć 1 mld 496 mln 981 tys. 713,50 zł, co oznacza 3,5 zł na jedną akcję, natomiast pozostałe 6 mld 900 mln 721 tys. 47,93 zł przekazać na kapitał zapasowy spółki.

Ustalono też, że dniem dywidendy PKN Orlen będzie 27 lipca 2022 r., a dniem jej wypłaty 3 października 2022 r. Także w tej kwestii akcjonariusze poparli wcześniejszą propozycję zarządu spółki.

Reklama

Zarząd PKN Orlen podkreślił we wniosku do ZWZ w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy w wysokości 3,5 zł na jedną akcję, że "proponowane podejście jest zgodne z przyjętą w strategii koncernu do 2030 r. polityką dywidendową, odzwierciedla rekordowo wysokie wyniki koncernu za rok 2021 oraz stabilną sytuację płynnościową i finansową koncernu".

Członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych Janusz Szewczak, zwracając się do uczestników środowego ZWZ, ocenił, że 2021 r. był "kolejnym bardzo trudnym rokiem, rokiem pandemicznym w dużej mierze", z którego koncern "wyszedł nie tylko obronną ręką, ale z rekordowymi wynikami". Jak przypomniał, zysk netto całej Grupy Orlen za 2021 r. wyniósł ponad 11 mld zł i był najwyższy w jej historii.

"Na pewno jest tak, że tak trudne czasy, czasy pandemii, lockdownu, czasy ogromnej transformacji energetycznej, którą można porównać właściwie do rewolucji energetycznej, to jest okres, który najlepiej weryfikuje i siłę charakteru, i siłę woli, ale jednocześnie i kompetencje. A to daje szansę na utrzymanie tych najniższych niewątpliwie cen paliw w Unii Europejskiej, ciągle, nadal dla naszych klientów, a zarazem wypracowywanie solidnych zysków i dzielenie się tymi zyskami z naszymi akcjonariuszami w postaci dywidendy" - podkreślił Szewczak.

Jak zauważył, równie ważna jest też możliwość realizacji przez PKN Orlen kluczowych inwestycji i fuzji, co gwarantuje zapewnienie dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia i bezpieczeństwo energetyczne Polski. "Staramy się robić wszystko, żeby polska gospodarka rosła w siłę" - dodał członek zarządu płockiego koncernu ds. finansowych.

Zaznaczył jednocześnie, wspominając o atakach "w sferze publicznej czy politycznej" w odniesieniu do planowanej przez PKN Orlen fuzji z Grupą Lotos i PGNiG, że połączenia te "to kwestia polskiej racji stanu". "One tylko wzmocnią naszą pozycję na rynku europejskim" - oświadczył Szewczak.

Podczas środowego ZWZ PKN Orlen akcjonariusze tej spółki, oprócz ustalenia dywidendy, wybrali też członków rady nadzorczej na nową kadencję. W radzie znaleźli się dotychczas tam zasiadający, w tym jej przewodniczący Wojciech Jasiński, b. prezes płockiego koncernu w latach 2015-2018, a wcześniej minister Skarbu Państwa w latach 2006-2007. ZWZ PKN Orlen ustaliło, na wniosek Skarbu Państwa, że rada nadzorcza spółki w nowej kadencji będzie miała, jak dotychczas, 10-osobowy skład. Do rady, również na wniosek Skarbu Państwa, akcjonariusze wybrali na nową kadencję 9 osób, zgodnie ze statutem płockiego koncernu.

Po środowej decyzji ZWZ PKN Orlen w radzie nadzorczej spółki, wraz z jej przewodniczącym Wojciechem Jasińskim ponownie znaleźli się też: Andrzej Szumański, Anna Wójcik, Andrzej Kapała, Roman Kusz, Anna Sakowicz-Kacz, Barbara Jarzembowska, Michał Klimaszewski i Jadwiga Lesisz.

Czytaj też

Zgodnie ze statutem PKN Orlen skład rady nadzorczej może liczyć od 6-10 członków wraz z przewodniczącym. Jej kadencja jest wspólna i kończy się z dniem odbycia ZWZ zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Oznacza to, że dotychczasowa kadencja rady nadzorczej, która rozpoczęła się 14 czerwca 2019 r., zakończyła się wraz z obecnym ZWZ, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki za 2021 r.

Według statutu PKN Orlen Walne Zgromadzenie powołuje wszystkich członków rady nadzorczej tej spółki za wyjątkiem jednego, powoływanego przez Skarb Państwa, który reprezentuje podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.

Przed głosowaniem nad aktualnym składem rady nadzorczej ZWZ PKN Orlen udzieliło absolutorium za 2021 r. wszystkim członkom rady dotychczasowej kadencji, w tym jej szefowi Wojciechowi Jasińskiemu, a także wszystkim członkom zarządu, w tym prezesowi Danielowi Obajtkowi.

W środowym posiedzeniu ZWZ PKN Orlen brało udział 552 akcjonariuszy uprawnionych do ponad 65,07 proc. akcji spółki.

Z danych publikowanych przez PKN Orlen wynika, że Skarb Państwa posiada w spółce 27,52 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE – 7,34 proc., Aviva OFE Aviva Santander – 6,29 proc., a pozostali akcjonariusze - w tym instytucjonalni i indywidualni - 58,85 proc. akcji.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama