Reklama

Ropa

PERN umożliwia klientom baz paliw zwiększenie udziału OZE w transporcie

Fot. PERN
Fot. PERN

PERN modernizuje bazy paliw unowocześniając m.in. infrastrukturę załadunku autocystern i dozowania biokomponentów. Zwiększa też zdolności ich magazynowania. W ten sposób chce umożliwić swym klientom zwiększenie udziału energii odnawialnej w transporcie - podała spółka.

PERN poinformował w poniedziałek, że zakończył zadania związane z modernizacją frontów autocysternowych w bazach paliw w Koluszkach i Kawicach, a prace w tym zakresie są kontynuowane jeszcze w kolejnych obiektach - w Nowej Wsi Wielkiej, Boronowie, Rejowcu i Woli Rzędzińskiej. "Umożliwienie klientom PERN realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), czyli osiągnięcia 14 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie w perspektywie 2030 r., to jeden z powodów modernizacji baz paliw, jaką obecnie realizuje spółka" - przekazał w komunikacie spółka.

Reklama

Reklama

PERN przypomniał, że obowiązek NCW wynika z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, i jest elementem Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-30, obejmując m.in. wymóg stosowania biokomponentów w paliwach ciekłych. Spółka podkreśliła, że unowocześnia fronty autocysternowe w swych bazach paliw, co poprawia komfort kierowców i skraca czas ich obsługi, a także umożliwia bezpośrednie dozowanie biokomponentów i dodatków firmowych podczas załadunku autocystern. "PERN rozbudowuje także pojemności magazynowe na biokomponenty" - zaznaczyła spółka.

"Obecne trendy wskazują na rosnące zainteresowanie klientów dozowaniem dodatków firmowych do paliw płynnych. Dążymy do stworzenia stanowisk +multiproduktowych+, co umożliwi kierowcom odebranie dowolnej kompozycji paliw oraz dodatków uszlachetniających przy jednym stanowisku, bez konieczności przejazdu autocysterny na inną wyspę nalewczą" - powiedział dyrektor pionu technicznego w PERN Paweł Wysocki, cytowany w informacji spółki. Jak dodał, "w ramach modernizacji frontów autocysternowych linie nalewcze są wyposażane w najnowocześniejsze moduły dozowania dodatków firmowych".

Odnosząc się do realizowanych prac związanych z rozbudową pojemności magazynowych na biokomponenty, PERN podał, iż dotyczy to estrów wyższych kwasów tłuszczowych oraz bioetanolu. Spółka wyliczyła, że rozstrzygnięte dotąd postępowania przetargowe obejmują rozbudowę magazynów estrów o łącznej pojemności 2,8 tys. metrów sześc. w bazach paliw w Koluszkach, Emilianowie, Woli Rzędzińskiej, Kawicach, Małaszewiczach oraz pojemności na bioetanol o pojemności 300 metrów sześc. w bazie paliw w Nowej Wsi Wielkiej.

"W Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej klienci PERN będą mieli możliwość dostarczania biokomponentów koleją jako alternatywę do obecnie funkcjonującego transportu samochodowego. Dodatkowo trzy linie nalewcze frontu autocysternowego w bazie paliw w Małaszewiczach zostaną wyposażone w instalacje do dozowania estrów" - zapowiedział PERN. Wskazał przy tym, iż aktualnie trwają jeszcze postępowania przetargowe na rozbudowę pojemności magazynowych na estry w bazach paliw w Nowej Wsi Wielkiej i Rejowcu.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw płynnych, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.

PERN realizuje Program Megainwestycji, który wynika z przyjętej przez Radę Ministrów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym i ujęty jest w strategii tej spółki do 2022 r. Program ten zakłada m.in. budowę drugiej nitki ropociągu Odcinka Pomorskiego, a także budowę rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia oraz rozbudowę pojemności magazynowych w bazach surowcowych i paliwowych. W maju spółka informowała, że w tym roku na Program Megainwestycji przeznaczy blisko 550 mln zł.

W przypadku rozbudowy baz paliw PERN podawał wcześniej, że ukończony pierwszy etap obejmował wybudowanie 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. metrów sześc., a prowadzony obecnie drugi etap przewiduje powstanie 9 zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. metrów sześc., w tym w bazach w Koluszkach, Boronowie, Rejowcu, Emilianowie, Małaszewiczach i Dębogórzu. W październiku spółka przekazała, że jest planowany tam trzeci etap rozbudowy pojemności magazynowych na paliwa, a stopień jego realizacji będzie zależny od wzrostu konsumpcji tych produktów w kraju oraz od zapotrzebowania na ich magazynowanie i obrót.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama