Reklama

Ropa

PERN planuje wciągnięcie nowego rurociągu paliwowego pod dno Wisły

Fot. www.pern.pl
Fot. www.pern.pl

PERN przygotowuje się do zaplanowanego na listopad wciągania nowego rurociągu paliwowego pod dno Wisły w Płocku. Operacja odbędzie się w ramach inwestycji, przy realizacji której wykorzystuje się technologię HDD, polegająca na wykonywaniu poziomego przewiertu sterowanego pod dnem rzeki.

Budowę nowej magistrali produktowej, przekraczającej Wisłę w Płocku, PERN rozpoczął w sierpniu. Zastąpi ona rurociąg rezerwowy, który po awarii w 2018 r. został wyłączony z eksploatacji. 

W czwartek PERN poinformował PAP, że „przygotowuje się do zaplanowanego na listopad wciągania nowego rurociągu paliwowego pod dno Wisły w Płocku”. „Jest to jeden z elementów realizowanego zadania, do którego wykorzystuje się nowoczesną technologię bezwykopową HDD, polegającą na wykonywaniu poziomego przewiertu sterowanego” – wyjaśniła spółka. 

Odnosząc się do bieżących prac związanych z inwestycją, PERN podał, iż obecnie trwają roboty budowlane związane z umartwianiem części nurtowej wyłączonego z eksploatacji w 2018 r. rurociągu rezerwowego; usuwane są również odcinki magistrali w części lądowej, pomiędzy stacjami zasuw. „Równolegle są realizowane roboty wiertnicze związane z HDD, a także roboty budowlane przy układaniu nowych odcinków rurociągu w części lądowej. Po pozytywnym wyniku próby wytrzymałościowej nowej nitki, kolejnym etapem robót będzie wciąganie docelowego rurociągu pod dno Wisły” – przekazał PERN, odpowiadając na pytania PAP.

PERN wyjaśnił, iż technologia bezwykopowa HDD polega na wykonywaniu poziomych przewiertów sterowanych, głęboko pod różnego rodzaju przeszkodami, a stosuje się ją najczęściej przy budowie sieci przesyłowych - np. do przekroczeń większych rzek, kanałów, wałów przeciwpowodziowych czy terenów chronionych. „Jest to jedna z najskuteczniejszych metod technologii bezwykopowej zabudowy rur w niemalże każdych warunkach gruntowych. Rozwiązanie nie ingeruje w środowisko naturalne oraz nie narusza brzegów rzek czy wałów przeciwpowodziowych” – podkreślił PERN.

Jak zapowiedziała, spółka zakończenie realizacji wszystkich prac przy budowie nowego odcinka rurociągu produktowego w Płocku planowane jest w drugim kwartale 2021 r.

O planowanej budowie pod dnem Wisły w Płocku nowego odcinka rezerwowego rurociągu paliwowego i likwidacji biegnącej tam części rezerwowej magistrali produktowej, wyłączonej z eksploatacji, PERN informował w lutym 2019 r. - spółka ogłosiła wówczas przetarg na wykonanie tego zadania. W dokumentacji postępowania PERN zaznaczył wtedy, iż nowy odcinek rurociągu paliwowego ma zostać wykonany metodą HDD na głębokości ok. 25 metrów pod dnem Wisły. Spółka zapowiadała jednocześnie, że planowana inwestycja zakłada również „umartwienie” nieczynnej już magistrali produktów finalnych, która znajduje się na niewielkiej głębokości pod dnem rzeki. 

PERN informował wcześniej, że odcinek rurociągu przeznaczonego do likwidacji, który w nurcie Wisły w rejonie Płocka ma długość ok. 662 metrów, został wybudowany w 1985 r. i jest położony na terenie należącym administracyjnie do miasta Płocka, w ciągu istniejącej trasy rurociągów finalnych, czyli tłoczących właśnie paliwa, biegnących do Warszawy i Koluszek. 

Technologia bezwykopowa HDD poziomego przewiertu sterowanego była stosowana już w przeszłości przez PERN m.in. przy budowie trzeciej nitki odcinka wschodniego ropociągu „Przyjaźń” między Adamowem przy granicy z Białorusią a Płockiem pod rzekami Bug, Liwiec, Wkra i Słupianka, a także pod Wisłą niedaleko Włocławka.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw płynnych, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego - łączna długość wszystkich jej odcinków rurociągów produktowych wynosi ok. 620 km. (PAP)

Źródło:PAP
  • PERN

Komentarze