Reklama

Analizy i komentarze

Tikka masala z czarnego złota czyli o konsumpcji i wydobyciu ropy naftowej w Indiach

Kolejne wideo wygenerowane przez AI zaczyna podbijać sieć w Indiach. O co konkretnie chodzi tym razem i jakie były reakcje polityków?
Kolejne wideo wygenerowane przez AI zaczyna podbijać sieć w Indiach. O co konkretnie chodzi tym razem i jakie były reakcje polityków?
Autor. Sylwia Bartyzel/Unsplash

Sektor naftowy i gazowy jest jednym z podstawowych gałęzi gospodarki Indii i odgrywa  szczególną rolę w kształtowaniu decyzji dotyczących innych ważnych sektorów gospodarki. Indie są piątą gospodarką światową i dalszy wzrost gospodarczy tego państwa jest ściśle związany z zapotrzebowaniem na energię, dlatego też popyt na ropę ma tendencję wzrostową, co czyni sektor bardzo korzystnym pod kątem inwestycji.

Indie plasują się na trzecim miejscu w konsumpcji ropy naftowej na świecie (około 5,16 milionów baryłek dziennie). Natomiast produkcja ropy naftowej w Indiach wynosiła 2,69 miliona baryłek dziennie, co pokazuje, że Indie zaspokajają większość swojego popyt na ropę naftową poprzez import. Co więcej udział importu może wzrosnąć, ponieważ spada wydobycie z wielkiego przybrzeżnego pola naftowego Mumbai High. Dlatego też rząd przyjął kilka rozwiązań, które mają na celu zaspokoić zapotrzebowanie, zwiększając własne wydobycie. W 2021 roku pozwolono na 100% zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ang. foreign direct investment) w wielu segmentach sektora energetycznego, w tym w gazie ziemnym, produktach naftowych i rafineriach. Limit zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla projektów rafineryjnych sektora publicznego został podniesiony do 49%, tym samym pozostawiając większościowy udział skarbu państwa w tych przedsiębiorstwach. Zmiana przyciąga zarówno krajowe, jak i zagraniczne inwestycje, o czym świadczy obecność prywatnych firm hinduskich takich jak Reliance Industries Ltd i Cairn India. Państwowa firma Oil and Natural Gas Company ogłosiła, że zainwestuje 4 miliardy dolarów w poszukiwania surowca w okresie 2022-2025. Dodatkowo Ministerstwo Ropy Naftowej i Gazu poinformowało, że zwiększy obszar poszukiwań ropy naftowej do około 310 000 mil kwadratowych do 2025 roku i do 620 000 mil kwadratowych do 2030 roku.

Reklama

 Indie są  hubem rafinacyjnym z 23 rafineriami, a planowane są dalsze ekspansje w celu wykorzystania zagranicznych inwestycji w infrastrukturę eksportową, w tym w rurociągi produktowe i terminale eksportowe. Produkcja ropy naftowej Indii w 2023 roku wyniosła 29,2 milionów ton. Według raportu IEA (India Energy Outlook 2021) prognozuje się, że zapotrzebowanie na energię pierwotną wzrośnie niemal dwukrotnie do 1,12 miliardów ton ekwiwalentu ropy naftowej, w związku ze wzrostem PKB Indii do 8,6 biliona dolarów amerykańskich do 2040 roku. W 2023 roku zdolność rafinacji ropy w Indiach wynosiła 253,91 milionów ton, co czyniło ją drugim co do wielkości krajem po Chinach który rafinuje ropę naftową w Azji. Prywatne przedsiębiorstwa posiadały około 35% całkowitej zdolności rafinacji.

Czytaj też

Prognozuje się, że Indie staną się jednym z głównych motorów wzrostu konsumpcji produktów naftowych poza krajami OECD. W roku 2023 popyt na produkty benzynowe osiągnął poziom 222,3 miliona ton. W tym samym roku, wysokoprężny olej napędowy przeważał na indyjskim rynku produktów naftowych, stanowiąc aż 38,6% udziału. Konsumpcja produktów naftowych w Indiach wynosiła prawie 5,16 milionów baryłek dziennie w roku 2023, w porównaniu z 4,79 miliona baryłek dziennie w 2022 roku.

Szybki wzrost gospodarczy prowadzi do większej produkcji dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych, a to z kolei zwiększa zapotrzebowanie na ropę wykorzystywaną do produkcji i transportu. Konsumpcja ropy naftowej ma zwiększać się, z roczną stopą wzrostu wynoszącą 5,14%, do 500 milionów ton do 2040 roku z 202,7 milionów ton w 2022 roku. Pod względem baryłek, przewiduje się, że konsumpcja ropy naftowej w Indiach wzrośnie do 7,2 mln w 2030 roku i 9,2 mln baryłek dziennie w 2050 roku. Zapotrzebowanie nie wydaje się wygasnąć w najbliższej przyszłości, biorąc pod uwagę silny wzrost gospodarczy i wzrastającą urbanizację.

Przewidywane jest, że zapotrzebowanie na energię w Indiach będzie rosło szybciej niż zapotrzebowanie na energię we wszystkich głównych gospodarkach na świecie, na tle ciągłego, silnego wzrostu gospodarczego. Ponadto udział kraju w globalnym zużyciu energii pierwotnej ma do 2035 roku ulec podwojeniu.

Mateusz Ćwiek, SKN Energetyki SGH

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama