Reklama

Ropa

3 zł dywidendy na akcję z rekordowego zysku Orlenu

Fot.: PKN Orlen
Fot.: PKN Orlen

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) PKN Orlen zdecydowało we wtorek, by z rekordowego zysku netto spółki za 2017 r., w wysokości 6,1 mld zł, przeznaczyć na wypłatę dywidendy ponad 1,28 mld zł. Oznacza to, że dywidenda płockiego koncernu za 2017 r. wyniesie 3 zł na jedną akcję.

Taką wysokość obecnej dywidendy - identyczną, jak za 2016 r. - rekomendował wcześniej zarząd PKN Orlen. Zgodnie z tą propozycją ZWZ płockiego koncernu postanowiło również, że dniem dywidendy będzie 20 lipca 2018 r., a 3 sierpnia 2018 r. ustalono jako dzień jej wypłaty.

ZWZ PKN Orlen w przyjętej m.in. głosami Skarbu Państwa uchwale zdecydowało, aby z zysku netto płockiego koncernu za 2017 r., który wyniósł 6 mld 101 mln 792 tys. 575,09 zł, przeznaczyć na wypłatę dywidendy 1 mld 283 mln 127 tys. 183 zł, co daje 3 zł na jedną akcję. Zgodnie z rekomendacją zarządu spółki, pozostałe 4 mld 818 mln 665 tys. 392,09 zł z zysku netto spółki za 2017 r. akcjonariusze przeznaczyli na jej kapitał zapasowy.

W czerwcu 2017 r. ZWZ PKN Orlen ustaliło dywidendę tej spółki za 2016 r. na poziomie 3 zł na jedną akcję - była to wtedy najwyższa kwota dywidendy w historii płockiego koncernu.

Z zysku netto PKN Orlen za 2016 r. w wysokości 5 mld 364 mln 455 tys. 552,64 zł na wypłatę dywidendy przeznaczono wówczas, zgodnie z wcześniejszą rekomendacją zarządu spółki, 1 mld 283 mln 127 tys. 183 zł, a pozostała część, czyli 4 mld 81 mln 328 tys. 369,64 zł, trafiła na kapitał zapasowy płockiego koncernu. Dniem dywidendy PKN Orlen za 2016 r. był 14 lipca 2017 r., a dniem jej wypłaty 4 sierpnia 2017 r.

Pierwszą dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,05 zł na jedną akcję PKN Orlen wypłacił z zysku za 1999 r. Identyczną kwotę płocki koncern wypłacił z zysku za 2000 r. W kolejnych latach wysokość dywidendy wynosiła tam: z zysku za 2001 r. - 0,12 zł, za 2002 r. - 0,14 zł i za 2003 r. - 0,65 zł na jedną akcję.

Dywidenda PKN Orlen z zysku netto za 2004 r. wyniosła 2,13 zł, a za 2007 r. było to 1,62 zł na jedną akcję. W latach 2005-06 i 2008-11 spółka nie wypłacała dywidendy.

Dywidenda PKN Orlen za 2012 r. wyniosła 1,50 zł, a z zysku za 2013 r. 1,44 zł na jedną akcję. Dywidenda za 2014 r. w wysokości 1,65 zł została wypłacona z kapitału zapasowego płockiego koncernu. Z kolei dywidenda z zysku spółki za 2015 r. wyniosła 2 zł na akcję.

Według danych PKN Orlen 27,52 proc. akcji płockiego koncernu ma Skarb Państwa, Nationale-Nederlanden OFE - 7,01 proc., Aviva OFE - 6,62 proc., a 58,85 proc. należy do pozostałych akcjonariuszy, w tym instytucjonalnych i indywidualnych.

We wtorkowym ZWZ PKN Orlen, które obraduje w Domu Technika w Płocku, uczestniczy 553 akcjonariuszy, reprezentujących 283 mln 610 tys. 630 akcji, co stanowi ponad 66 proc. kapitału zakładowego spółki. Akcjonariusze płockiego koncernu przyjęli m.in. sprawozdania spółki i jej grupy, w tym finansowe za 2017 r.

ML/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama