Reklama

Portal o energetyce

Raport EIA: Rozwój rynku energetycznego do roku 2040

Fot. Pixabay

Amerykańska Administracja Informacji Energetycznej (EIA) opublikowała prognozę rozwoju rynków energii w latach 2015-2040. Autorzy raportu przewidują zwiększenie zapotrzebowania na energię na świecie o 28%.

Popyt na surowce będzie się zwiększał przede wszystkim w krajach niezrzeszonych w OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju skupiająca 35 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw) w tym zwłaszcza w krajach Azji (Chiny i Indie). Kraje nie będące w OECD będą odpowiadać za ponad 60% konsumpcji energii w 2040 roku.

Zgodnie z przewidywaniami zawartymi w raporcie światowe zapotrzebowanie będzie dotyczyć wszystkich źródeł energii. Najszybciej rozwijającym się obszarem pozyskiwania energii będą źródła odnawialne, których udział w produkcji energii będzie wzrastał o 2,3% każdego roku. Drugim najbardziej rozwijającym się źródłem będzie energetyka jądrowa, której udział w ogólnej konsumpcji energii będzie wzrastał o 1,5% rocznie.

Zobacz także: Chiny wygrywają atomowy wyścig? „Mają reaktor w pełni dostosowany do polskich wymogów” [KOMENTARZ]

Pomimo, że OZE i energia atomowa będą rozwijać się najszybciej, to wciąż spalanie paliw kopalnych będzie zdecydowanie najpowszechniejszym sposobem pozyskiwania energii – aż 77% ogółu energii będzie produkowana właśnie z tych nośników. Wśród tradycyjnych paliw najszybciej będzie rósł rynek gazu ziemnego – o 1,4% rocznie. Pomimo, iż w raporcie przewiduje się, że handel skroplonym gazem (LNG) potroi się, to wciąż 48% gazu ziemnego będzie przysłanych rurociągami. Najwięcej błękitnego paliwa będzie wydobywane na Bliskim Wschodzie, ale dzięki technologii łupkowej Stany Zjednoczone i Chiny zajmą kolejno drugie i trzecie miejscem.

Zobacz także: Gazowe „American Dream”. Czy eksport LNG uczyni Amerykę wielką? [ANALIZA]

Istotnym eksporterem gazu pozostanie Rosja dzięki wzrostowi wydobycia w Arktyce i na Dalekim Wschodzie oraz rozwiniętym systemom przesyłu gazociągowego. „Europa pozostanie w dużym stopniu zależna od gazu przesyłanego gazociągami, zaś Azja będzie importować w większej skali gaz w formie skroplonej” – przekonują autorzy prognozy.

Zobacz także: Siedem tysięcy mil arktycznej żeglugi. Rosjanie rozpoczęli gazową kolonizację Azji [KOMENTARZ]

Pomimo, że nastąpi spadek konsumpcji ropy naftowej z 33% do 31 do roku 2040 to pozostanie ona największym źródłem energii na świecie. Węgiel natomiast będzie stopniowo zastępowany przez gaz, źródła odnawialne i energię nuklearną. Największym konsumentem węgla pozostaną Chiny, ale jego udział w chińskim miksie energetycznym będzie się zmniejszać o 1,6% rocznie. W skali światowej zapotrzebowanie na węgiel spadnie z 27% odnotowanych w 2015 r. do przewidywanych 22% w 2040 r.

Zobacz także: Awantura o węgiel. Czy rząd faktycznie planuje porzucić ,,polskie czarne złoto"? [KOMENTARZ]

Całość raportu dostępna jest tutaj: International Energy Outlook 2017

Komentarze