Reklama

Elektroenergetyka

PSE: uruchomienie przesuwników fazowych

PSE zakończyło prace nad instalacją przesuwników fazowych (dalej – PST) w stacji Mikułowa. Urządzenia przeszły z wynikiem pomyślnym wszystkie niezbędne testy techniczne i obecnie pracują.

Zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami zawartymi w komunikacie z dnia 13 kwietnia 2016, Operatorzy systemów przesyłowych PSE i 50Hertz uzgodnili tymczasowe wyłączenie linii transgranicznej pomiędzy stacjami Vierraden (Niemcy) i Krajnik (Polska). Linia została wyłączona w dniu 22 czerwca 2016 r. o  godz. 12.15.

Tymczasowe wyłączenie linii Vierraden-Krajnik pomoże w utrzymaniu bezpiecznej pracy obu sieci przesyłowych, nawet w przypadku dużego obciążenia połączenia polsko-niemieckiego przez przepływy niegrafikowe. Jest to także konieczne dla skutecznego stosowania PST w  stacji Mikułowa, dzięki czemu będzie możliwe wykorzystanie w pełni możliwości regulacyjnych tego urządzenia. Uruchomienie PST w stacji Mikułowa w połączeniu z wyłączeniem linii Krajnik-Vierraden powinno pozwolić na zmniejszenie konieczności stosowania kosztownych środków zaradczych w postaci dwustronnego i wielostronnego redispatchingu, który - jak pokazuje doświadczenie z lata 2015 r. - nie zawsze jest dostępny. 

Kontekst sprawy

PST są specjalnego typu transformatorami z efektem działania analogicznym do zaworu regulującego przepływ wody w wodociągu. Ich wykorzystanie pozwoli na zwiększanie bądź zmniejszanie, w pewnym zakresie, przepływu mocy na danym połączeniu, co w silnie oczkowej, połączonej sieci przesyłowej będzie również skutkowało zmianami przepływów na  innych liniach.

Rozpoczęcie wykorzystywania przesuwnika w stacji Mikułowa oznacza zakończenie pierwszej części projektu skoordynowanej inwestycji PSE i niemieckiego Operatora Systemu Przesyłowego 50Hertz w  instalację przesuwników fazowych. Druga część projektu obejmuje budowę przesuwnika fazowego w  niemieckiej stacji Vierraden, wraz z przeprowadzeniem modernizacji linii Krajnik-Vierraden, skutkującej podniesieniem jej napięcia z obecnego 220kV na 380kV. Przesuwniki fazowe zainstalowane na granicy polsko-niemieckiej będą zarządzane w  skoordynowany sposób przez obu operatorów.

Z uwagi na skargę sądową przeciwko udzieleniu zezwolenia na budowę dla 50Hertz tzw. „linii Uckermark” niezbędnej dla przełączenia linii Krajnik-Vierraden na 380kV, drugi etap projektu inwestycyjnego PST prowadzony przez 50Hertz ma opóźnienia. Dlatego też, z  powodu braku linii Uckermark, 50Hertz będzie stosować tymczasowe rozwiązanie polegające na połączeniu pracujących aktualnie na napięciu 220kV linii po stronie niemieckiej przyłączonych do stacji Vierraden ze zmodernizowaną linią 380kV Krajnik-Vierraden za pomocą transformatorów 380/220kV. Takie rozwiązanie umożliwi przełączenie linii transgranicznej na  napięcie 380kV oraz rozpoczęcie użytkowania pierwszych dwóch PST w stacji Vierraden (z czterech zaplanowanych jednostek). W tym samym czasie PSE dostosują stację Krajnik do przełączenia linii do pracy na  napięciu 380kV. W związku z powyższym, linia 220kV Krajnik-Vierraden zostanie przez obu operatorów czasowo wyłączona do czasu, gdy będzie możliwe jej przełączenie na 380kV w opisanej wyżej przejściowej konfiguracji. Obecny harmonogram inwestycji przewiduje wyłączenie linii Krajnik-Vierraden na okres około dwóch lat. Ponowne załączenie linii Krajnik-Vierraden wraz z PST jest oczekiwane w 2018 roku.

Oczekuje się, że możliwość sterowania fizycznymi przepływami mocy na połączeniu Mikułowa-Hagenwerder za pomocą PST pozwoli na zwiększenie handlowych zdolności przesyłowych w kierunku do Polski. Operatorzy zamierzają oferować transgraniczne zdolności przesyłowe na Rynku Dnia Następnego w  zależności od  wyników analiz technicznych oraz uzyskanego doświadczenia operacyjnego z użytkowania PST.

Osiągnięcie docelowego trybu działania z wszystkimi czterema PST w stacji Vierraden i  przyłączoną linią Uckermark przewiduje się na rok 2020, w zależności od decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę linii Uckermark. Ten ostatni etap będzie oznaczać zakończenie skoordynowanego projektu inwestycyjnego PSE i  50 Hertz. Do czasu jego zakończenia, opisane powyżej rozwiązanie tymczasowe będzie pomocne w  zarządzaniu przepływami między Niemcami i Polską oraz oferowaniu zdolności przesyłowych z  uwzględnieniem bezpiecznego funkcjonowania połączonych systemów. Występujące dotychczas wysokie przepływy niegrafikowe uniemożliwiały obu operatorom oferowanie zdolności przesyłowych dla wymiany handlowej w kierunku do Polski. 

Zobacz także: Minister Szyszko o polskich oczekiwaniach wobec reformy ETS

Zobacz także: PGNiG dostarczy gaz dla EDF

Reklama

Komentarze

    Reklama