Strona główna

Polska ratyfikowała porozumienie paryskie

„Zgodnie z planem 7 października Polska złożyła w Nowym Jorku wszelkie dokumenty związane z ratyfikacją Porozumienia paryskiego” – powiedział prof. Jan Szyszko minister środowiska, podczas dzisiejszego briefingu prasowego.

Jak zaznaczył minister Szyszko: „Porozumienie paryskie jest szansą dla zrównoważonego rozwoju świata,  w tym Polski. W odróżnieniu od Protokołu z Kioto stawia sobie ono za cel zmniejszenie koncentracji CO2 w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywnie. Możemy tego dokonać na dwa sposoby – poprzez redukcję emisji dzięki nowym technologiom, ale także poprzez pochłaniania gazów cieplarnianych przez lasy”.

„Polska posiada bogate złoża węgla kamiennego i brunatnego. Porozumienie paryskie gwarantuje nam, że dalej będziemy mogli korzystać z tych zasobów. Emisję będziemy redukować, między innymi, poprzez stosowanie najnowszych technologii przy budowie nowych bloków energetycznych. Z drugiej strony wykorzystamy proces pochłaniania CO2 przez lasy. Dzięki  temu możemy nie tylko zmniejszać koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, ale także wykorzystać go do regeneracji gleb i lasów, a przez to wpływać na poprawę jakości wody, powietrza i ochronę bioróżnorodności. Te działania wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju i mogą być przykładem dla innych państw” – dodał minister Jan Szyszko.

Minister podziękował także wszystkim, którzy przyczynili się do zawarcia i ratyfikacji Porozumienia paryskiego, w tym premier Beacie Szydło, prezydentowi Andrzejowi Dudzie, posłom, senatorom oraz wszystkim zaangażowanym osobom. „Ten sukces w dążeniu do zawarcia porozumienia był możliwy tylko dzięki konsekwentnemu działaniu polskiego rządu, które ma miejsce począwszy od konferencji COP21 w Paryżu (grudzień 2015 r.)” – dodał minister Jan Szyszko.

Wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek, podczas briefingu prasowego, zaznaczył z kolei, że Polska podejmuje aktywne działania na forum Unii Europejskiej, aby zapisy Porozumienia paryskiego przenieść także do europejskiej polityki klimatycznej.  

„Dobrowolność, własna polityka surowcowa, własna ścieżka dojścia, aby osiągnąć cele polityki klimatycznej są dla nas bardzo istotne. Liczymy, że na bazie Porozumienia paryskiego uda się te kwestie uwzględnić w dokumentach, które będą powstawać w Europie. Dyskutowaliśmy o tym, między innymi, podczas ostatniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady UE ds. Środowiska  w Brukseli” - powiedział wiceminister Paweł Sałek.

Rada w Brukseli dotyczyła ratyfikacji Porozumienia paryskiego przez Unię Europejską. Podczas posiedzenia Rady, delegacji pod przewodnictwem prof. Jana Szyszko i wiceministra Pawła Sałka, udało się zabezpieczyć polskie interesy. Unia Europejska  przyjęła fakt, że polska gospodarka jest oparta na węglu, dlatego do zmniejszenia koncentracji CO2 w atmosferze mamy dążyć zgodnie z Porozumieniem paryskim m.in. poprzez pochłanianie tego gazu przez lasy.

Wiceminister Paweł Sałek zaznaczył także, że podczas najbliższej Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów w sprawie zmian klimatu COP22 w Marrakeszu Polska będzie jednym z kilku państwu UE, które ratyfikowały Porozumienie paryskie. To daje nam możliwość indywidualnego reprezentowania naszego stanowiska. Konferencja COP22 w Marrakeszu odbędzie się w dniach 7-18 listopada 2016 r.

Do tej pory porozumienie ratyfikowały takie państwa jak m.in.: Chiny, Stany Zjednoczone, Brazylia, Kanada, Meksyk oraz państwa UE: Austria, Francja, Niemcy, Węgry, Malta, Portugalia i Słowacja.

Zobacz także: COP21 bez konkretów

Komentarze