Reklama

Elektroenergetyka

Podpisano porozumienie ws. utworzenia Centrum Elektromobilności

PGE Polska Grupa Energetyczna, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnika Warszawska, Enea, ENERGA oraz TAURON Polska Energia podpisały list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności w Polsce oraz rozwoju przemysłu związanego z tym obszarem. Podpisanie listu miało miejsce podczas konferencji „W drodze do elektromobilności”, zorganizowanej przez Ministerstwo Energii 7 czerwca 2016 r.

Współpraca sygnatariuszy ma umożliwić skoncentrowanie potencjału badawczego w obszarze elektromobilności wokół wspólnego przedsięwzięcia i stać się zalążkiem budowania ekosystemu na rzecz rozwoju sektora.

"PGE, lider branży energetycznej w Polsce, kładzie nacisk na stały rozwój poprzez poszukiwanie i wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań we wszystkich dziedzinach swojej działalności. Wielopłaszczyznowa współpraca z innymi firmami sektora oraz najlepszymi polskimi ośrodkami badawczymi, pozwala nam efektywnie wpływać na rozwój rynku energetyki, tym samym poprawiać komfort życia w polskich domach oraz zapewniać bezpieczeństwo energetyczne polskim przedsiębiorstwom" – powiedział Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Podczas uroczystości podpisania listu wiceminister energii Michał Kurtyka podkreślił, że inicjatywy tego typu stanowić będą istotny element rozwoju tego obszaru w Polsce, a współpraca firm zaangażowanych w rozwój branży energii ze środowiskiem naukowym i akademickim przyczyni się do stworzenia fundamentów pod stabilny wzrost elektromobilności.

Zaangażowane podmioty deklarują, że do lipca 2016 roku określą formę prawną, budżet oraz harmonogram powołania przedsięwzięcia służącego realizacji zadeklarowanych celów.

Zobacz także: Polska stawia na samochody elektryczne

Zobacz także: Ruszyła flagowa inwestycja Orlenu w Czechach

Komentarze