• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

PGNiG walczy o większy wpływ na Gazociąg Jamalski

PGNiG poprzez swoją spółkę zależną (Gas Assets Management) planuje przejęcie kontroli nad Bartimpexem i jego aktywami (Gas Trading). Tym sposobem może pozyskać 4% akcji EuRoPol Gazu zarządzającego polską częścią Gazociągu Jamalskiego. 

Informację o planowanym wchłonięciu Bartimpexu przez PGNiG podał UOKiK, do którego wpłynął oficjalny wniosek w tej sprawie.

Sfinalizowanie powyższych planów nie oznacza uzyskania pełnej kontroli nad polskim odcinkiem Gazociągu Jamalskiego przez PGNiG ponieważ w EuRoPol Gazie wymagana jest jednomyślność decyzyjna obu głównych akcjonariuszy (najprawdopodobniej niezależność decyzyjną gwarantuje 80% akcjonariatu).

Niemniej wchłonięcie Bartimpexu zapewni PGNiG dostęp do zarezerwowanej przez tą spółką i niewykorzystanej przepustowości Jamału.  

Komentarze