Reklama

Wiadomości

Rusza wsparcie dla rolników inwestujących w OZE

Fot. Tauron
Fot. Tauron

Od wtorku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii w gospodarstwach - poinformowała ARiMR.

Reklama

Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" z PROW 2014-2020.

Reklama

Wsparcie na nawadnianie w gospodarstwie (tzw. obszar E) będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów planowanej inwestycji, takiej jak np. wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł. Poziom wsparcia to 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez tzw. młodego rolnika, lub 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach.

Reklama

Agencja zaznaczyła, że ten limit nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych", czyli: A (produkcja prosiąt), B (produkcja mleka krowiego), C (produkcja bydła mięsnego), D (innowacje) oraz F (zielona energia).

W tym roku w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" ARiMR uruchamia nowy obszar pomocy – "Zielona energia w gospodarstwie" (obszar F). W tym przypadku rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach, o ile te nie są wykonane z azbestu oraz jeżeli urządzenia zakupione z dofinansowaniem będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych. Pomoc przeznaczona jest również na instalację pomp ciepła.

Czytaj też

Istotne jest, żeby produkcja prądu przez urządzenia objęte wsparciem była dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa - podkreśliła ARiMR. Całkowita moc tych urządzeń nie może przekroczyć 50 kilowatów (kW), przy czym wykorzystanie mocy przypadające na budynki mieszkalne jednorodzinne nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20 proc. całkowitej mocy urządzeń.

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, np. zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy kosztów zakupu pomp ciepła.

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Podobnie jak w obszarze nawadniania w gospodarstwie, tak i w przypadku inwestycji w zielone źródła energii standardowy poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. młodego rolnika – 60 proc. Również limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych".

Wnioski w obu obszarach (E – nawadnianie i F – zielona energia) można składać od wtorku, 31 stycznia do 1 marca 2023 r. Dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama