Reklama

OZE

W październiku kolejna edycja HYDROFORUM 2021

Fot. EW Żarnowiec/PAN
Fot. EW Żarnowiec/PAN

HYDROFORUM 2021 to już dziesiąte spotkanie z cyklu Polskich Konferencji Hydroenergetycznych, organizowanych od roku 2011 - przez dłuższy czas jako część wydarzenia RENEXPO Poland.

Od roku 2019 konferencje funkcjonują pod nazwą renomowanego cyklu konferencji naukowo-technicznych organizowanych w latach 1973-2005 przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN (IMP PAN) i obejmujących swoim zasięgiem tematykę maszyn i urządzeń hydraulicznych z wyraźnym naciskiem na energetykę wodną. Konferencje HYDROFORUM w odnowionej formule stanowią przede wszystkim platformę dyskusji nad wyzwaniami, przed którymi staje sektor energetyki wodnej w Polsce i w Europie w świetle zmian zachodzących w jego szeroko rozumianym otoczeniu. Z drugiej strony służą wymianie opinii i informacji na temat perspektyw i obserwowanych trendów rozwojowych sektora, doświadczeń z budowy i eksploatacji elektrowni wodnych, nowych rozwiązań technicznych oraz wyników prac badawczo-rozwojowych i naukowych. Ambicją organizatorów jest utrzymanie zdrowych proporcji między tymi segmentami – w sposób sprzyjający wzajemnemu przenikaniu się środowisk w różny sposób powiązanych z energetyką wodną.

Mimo swojej nazwy, Polskie Konferencje Hydroenergetyczne mają charakter spotkań międzynarodowych, obejmujących swoim zasięgiem przede wszystkim kraje Europy Środkowej i Wschodniej oraz Północnej. Obrady prowadzone są w języku polskim i angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym. Ich centralnym punktem obrad jest Debata HYDROFORUM, poświęcona bieżącym problemom sektora w kraju i regionie. W tym roku Organizatorzy zamierzają skoncentrować się na roli energetyki wodnej w transformacji energetycznej kraju i regionu. To temat ważny od wielu lat, lecz dopiero przystąpienie Polski do porozumienia w sprawie Zielonego Ładu, a także utworzenie Europejskiego Funduszu Odbudowy, stwarzają szansę, że decydenci odpowiedzialni za strategię rozwojową kraju dostrzegą, jak wielki wkład w realizację ich ambitnych zamierzeń może i powinna wnieść energetyka wodna. Za stołem panelowym zasiądą przedstawiciele urzędów centralnych, szeroko rozumianej hydroenergetyki i świata nauki, a także niezależni eksperci. Jak zwykle, Organizatorzy przewidują aktywny udział uczestników obecnych na sali.

HYDROFORUM 2020 zaplanowano w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN z zamiarem powiązania ich z wizytą w EW Żarnowiec. Ostatecznie, pandemia COVID 19 spowodowała rezygnację z tych zamiarów. Konferencję HYDROFORUM 2021 zaplanowano w trybie hybrydowym (IMP PAN + online) w dniach 13-14 października br. z wizytą studyjną w EW Żarnowiec w dniu 15 października. Obrady poprzedzi Zgromadzenie Krajowe TEW, natomiast wizyta studyjna będzie zależeć od sytuacji epidemicznej. Tradycję łączenia konferencji z wizytami technicznymi na terenie elektrowni wodnych przywrócono w roku 2018. Decyzji tej sprzyjają modernizacje, do jakich doszło w polskiej energetyce wodnej od połowy lat 90-tych, a także niedawno ukończone lub zapowiadane inwestycje. 

Reklama
Reklama

W pakiecie konferencyjnym uczestnicy otrzymają roczną prenumeratę elektroniczną kwartalnika Energetyka Wodna¸ dostęp do wersji elektronicznych prezentacji konferencyjnych oraz materiały drukowane z obszernymi streszczeniami referatów opatrywanymi numerem ISBN przez Wydawnictwo IMP PAN. Autorzy wybranych referatów zostaną zaproszeni do opracowania artykułów przeznaczonych do publikacji w kwartalniku Energetyka Wodna i innych patronujących konferencji wydawnictw. W przypadku zainteresowania potencjalnych autorów i dostatecznej liczby rekomendacji Komitetu Naukowego (przynajmniej 6) przewiduje się również publikację wystąpień o charakterze naukowym w numerze specjalnym pisma Instytutu Maszyn Przepływowych PAN Transactions of the IFFM. Wśród partnerów i sponsorów tegorocznej konferencji znalazło się już Stowarzyszenie Elektryków Polskich, spółka PGE EO SA, a także segment hydroenergetyczny koncernu Voith GmbH.

Szczegółowe informacje na temat konferencji uzyskać można ze strony internetowej hydroforum.tew.pl, skąd są dostępne również formularze zgłoszeniowe i wskazówki do przygotowania streszczeń. Z tej samej strony możliwa jest także rejestracja online. Konferencja cieszy się już teraz nadzwyczaj dużym zainteresowaniem. Jest to powód, dla którego rozważa się przeniesienie obrad stacjonarnych do jednego z audytoriów Politechniki Gdańskiej. Dzięki wydłużeniu obrad do dwóch pełnych dni, przynajmniej do 19 lipca istnieje wciąż jeszcze możliwość zgłaszania wystąpień konferencyjnych.

Janusz Steller - Prezes Zarządu Towarzystwa Elektrowni Wodnych

Materiały prasowe HYDROFORUM 2021

Komentarze