Reklama

Ropa

Nowa strategia bezpieczeństwa Rosji, czyli surowce z Arktyki

Platforma wiertnicza na Sachalinie. Fot. Rosnieft

W cieniu odbywającego się w Pekinie międzynarodowego Forum Szlaku i Pasa prezydent Władimir Putin podpisał Strategię bezpieczeństwa ekonomicznego Federacji Rosyjskiej. W dokumencie określono główne zagrożenia i wyzwania dla rosyjskiej gospodarki, w której istotną rolę odgrywa wydobycie i eksport surowców energetycznych.

W dokumencie sporo miejsca poświęcono zagadnieniom związanym z wydobyciem surowców energetycznych, co nie może dziwić w przypadku kraju, którego budżet w ponad połowie uzależniony jest od dochodów z ich sprzedaży. Z tego względu wśród głównych czynników wpływających na stan bezpieczeństwa ekonomicznego Federacji Rosyjskiej uznano m.in. te związane z globalnymi zmianami klimatu. Według autorów dokumentu zmiany klimatu są o tyle istotne, iż „zaostrzają konkurencję o dostęp do zasobów arktycznej i antarktycznej strefy, basenu Oceanu Arktycznego”. Chodzi tutaj o bogate złoża znajdujące się pod arktycznym masywem lodowym - szacuje się, ze ten trudnodostępny teren skrywa pod sobą około 30% nieodkrytych światowych złóż̇ gazu ziemnego (47 bln m3) oraz 13% złóż ropy naftowej (90 mld baryłek).

W dalszej części raportu raportu wskazano, iż „głównymi zadaniami związanymi z rozwojem systemu państwowego zarządzania i strategicznego planowania w sferze ekonomii” jest m.in. „prawne zabezpieczenie granic wyłącznej strefy ekonomicznej Federacji Rosyjskiej (włączając w to szelf kontynentalny)”. Także tutaj autorzy mają na myśli zasoby Arktyki - obecnie Federacja Rosyjska stara się o uznanie jej prawa do powierzchni szelfu o wielkości 1 mln 191 tys. km2 będącego, zdaniem rosyjskich władz, przedłużeniem jej granic szelfu kontynentalnego na Oceanie Arktycznym. Według ekspertów pozwoliłoby to na zwiększenie zapasów surowcowych Rosji o prawie 5 mld ton paliwa umownego.

Zobacz także: Defilada w Moskwie: Rosja chce być gotowa na wojnę o surowce energetyczne [KOMENTARZ]

Wśród zadań odnoszących się do rozwoju poszczególnych regionów Federacji Rosyjskiej zgodnie z zapisami Strategii „priorytetem jest rozwój ekonomiczny Wschodniej Syberii, Dalekiej Północy, Dalekiego Wschodu”. To zestawienie również wynika z ekonomicznej roli surowców energetycznych znajdujących się na tych obszarach dla funkcjonowania rosyjskiego państwa. Z tego terenu pochodzi ponad 80 proc. wydobywanego gazu oraz znacząca ilość metali kolorowych – 90 proc. niklu, 60 proc. miedzi i złota. Stąd pochodzi także duża część rosyjskich diamentów, 100 proc. antymonu, apatytów, flogopitu, wermikulitu, barytu, metali ziem rzadkich, ponad 95 proc. metali grupy platynowej oraz kobaltu. Na obszar arktyczny Rosji przypada również ponad 1/3 połowów ryb i owoców morza. 

Strategia jest dokumentem całościowo obejmującym przeciwdziałanie wyzwania i zagrożenia współczesnego świata, zapobieganie kryzysom oraz powstrzymanie spadku jakości życia Rosjan. O znaczeniu dokumentu świadczy fakt, że zobowiązuje on rząd do opracowania zasad realizacji wskazanych zadań, na co gabinet Dmitrija Miedwiediewa otrzymał zaledwie trzy miesiące.

Reklama

Komentarze

    Reklama