Reklama

Górnictwo

Naukowe wsparcie dla górnictwa

Fot. Tomasz Siemieniec/JSW
Fot. Tomasz Siemieniec/JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała porozumienie w sprawie współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk. Współpraca ma obejmować wykorzystanie wiedzy naukowej pracowników Instytutu oraz infrastrukturę JSW do pozyskiwania i przeróbki węgla. Stwarza to możliwość realizacji projektów badawczych.

Porozumienie zakłada współpracę przy realizacji programów badawczych, które mają przyczyniać się do poprawy innowacyjności, efektywności technicznej, ekonomicznej oraz do wzrostu wartości JSW. Współpraca ma dotyczyć zastosowania nowoczesnych narzędzi oraz wiedzy naukowej w odniesieniu do eksploatacji i przeróbki węgla oraz rewitalizacji terenów pogórniczych. Zadania te będą realizowane z wykorzystaniem funduszy własnych oraz zewnętrznych. Dla pracowników to szansa na rozwój zawodowy i bliższą współpracę pomiędzy JSW a IGSM PAN. 

W tym samym dniu Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała porozumienie z Urzędem Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.  Zgodnie z nim w Zespole Szkół nr 6 i Zespole Szkół Zawodowych otwarte zostaną klasy, które przygotują uczniów do pracy w zawodach: górnik, ślusarz, elektryk, technik górnictwa podziemnego i technik elektryk. Absolwenci będą mieli zagwarantowaną pracę zgodnie z zapotrzebowaniem spółki. 

Zobacz także: Węglowe roszady, czyli o schyłku polskiego węgla [KOMENTARZ]

„Trudno sobie wyobrazić miasto bez spółki, ale też spółkę bez miasta. Chcemy być nowoczesnym producentem węgla koksującego a bez wykształconych pracowników nie mamy na to szans. Wierzę, że podpisane porozumienie będzie korzystne dla obu stron” – powiedział Daniel Ozon pełniący obowiązki prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

To ogromna szansa dla młodzieży i jasny sygnał, że górnictwo ma się dobrze a Jastrzębska Spółka Węglowa wciąż jest liderem jeśli chodzi o zatrudnienie. Rocznie na emerytury odchodzi około tysiąca osób a braki kadrowe są uzupełniane nowymi pracownikami.

Zobacz także: Tobiszowski: Nowa jakość w górnictwie

kn/JSW

Komentarze