Reklama

Portal o energetyce

MKiŚ: 85% Polaków za rozwojem energetyki wiatrowej na lądzie

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało badania, z których wynika, że 85% Polaków popiera rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. Dla morskich farm wiatrowych współczynnik ten wyniósł niewiele mniej, bo 83%.

Energia wiatrowa lądowa (onshore)

Rozwój lądowych farm wiatrowych w Polsce raczej lub zdecydowanie popiera 85% mieszkańców kraju. 24% mieszkańców Polski zadeklarowało, że mieszka w okolicy lądowych farm wiatrowych. Respondenci z tej grupy pozytywnie oceniają działania władz lokalnych i inwestora farmy wiatrowej na etapie jej powstawania – ponad połowa z nich jest tego zdania (54% ocen pozytywnych wśród badanych mających w swojej okolicy zamieszkania farmy wiatrowe).

Co siódmy badany uważa, że lądowe farmy wiatrowe mają raczej lub zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. W analizie ze względu na wiek respondentów można zauważyć, że im przedział wiekowy jest większy tym odsetek ocen pozytywnych jest mniejszy, lecz nadal w najstarszej grupie wiekowej jest to ponad połowa wskazań pozytywnych (58%).

Moc zainstalowana lądowej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi już 6,1 GW (III kwartał 2020 r). Dodatkowo, w efekcie aukcji przeprowadzonych w latach 2016-2020 powstanie ok. 4,2 GW nowych instalacji wiatrowych na lądzie. Łączna moc instalacji wiatrowych w Polsce w ciągu kilku najbliższych lat powinna osiągnąć zatem ok. 10 GW.

Energia wiatrowa morska (offshore)

Mieszkańcy Polski w zdecydowanej większości popierają rozwój morskich farm wiatrowych w Polsce (83%). Wszyscy uczniowie, studenci są pozytywnie nastawieni do takich planów. Najmniej, choć nadal w znacznej części, pozytywnie odbierają takie plany emeryci, renciści (73%).

image

 

Energię elektryczną pochodzącą z morskich farm wiatrowych chciałoby używać w gospodarstwach domowych 76% respondentów.

Morskie farmy wiatrowe są oceniane, jako pozytywnie wpływające na środowisko – takie przekonanie widoczne jest poprzez 67% wskazań raczej lub zdecydowanie pozytywnych. 8 na 10 mieszkańców Polski jest zdania, że energia pozyskiwana dzięki morskim farmom wiatrowym jest w stanie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Zgodnie z założeniami projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. roku planowane jest uruchomienie 5,9 GW mocy z morskich farm wiatrowych. Do roku 2040 ich łączna moc jest przewidywana w przedziale 8-11 GW. Przewiduje się, że projekty zlokalizowane na Bałtyku będą oddawane do użytku pomiędzy 2024 a 2033 rokiem. W tym celu Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która umożliwi rozwój tej nowej nowej gałęzi sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. Ustawa została przyjęta przez Sejm RP 17 grudnia 2020 r. i jest obecnie przedmiotem prac Senatu RP.

Jednotematyczne badanie świadomości i zachowań ekologicznych zostało zrealizowane w dniach 16 –17 listopada za pomocą techniki CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview), czyli wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo. Ogólnopolska próba badanych w wieku 15 lat i więcej została dobrana losowo i jest reprezentatywna ze względu na zmienne demograficzne, takie jak: płeć, wiek i miejsce zamieszkania (wielkość miejscowości i województwo). Maksymalny błąd szacowania dla próby losowej liczącej 1000 osób wynosi +/-3,1%.

MKiŚ/mat. prasowe

Komentarze