Reklama

Ropa

Lotos stawia na Norwegię

Spółka Lotos Exploration and Production Norge AS zawarła z ExxonMobil Exploration and Production Norway umowę dotyczącą nabycia pakietu aktywów na polu gazowym Sleipner, zlokalizowanym w norweskiej strefie Morza Północnego. Wartość transakcji została oszacowana na 160 milionów dolarów.

Średnia wielkość produkcji z przejętych złóż (przypadająca na Lotos Norge) wynosi 16 tys. boe/d, (tj. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie) w 2015 r. Tym samym Lotos zwiększy ponad dwukrotnie swoje dzienne wydobycie do ok. 28 tys. boe/d i przekroczy ustalony na koniec 2015 r. cel strategiczny, który wynosi 24 tys. boe/d.

Dzięki przejmowanym udziałom w koncesjach, zlokalizowanych na polu Sleipner, Lotos zyskuje podwójnie - przekraczamy zapisany w strategii 2011-15 cel wydobywczy i stawiamy mocny krok w kierunku rozwoju naszego biznesu poszukiwawczo - wydobywczego” – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos.

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki Lotos Norge z wykorzystaniem efektu odmrożenia tarczy podatkowej, bez konieczności pozyskania finansowania zewnętrznego” – dodaje Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. poszukiwań i wydobycia Grupy Lotos  oraz prezes Lotos Petrobaltic.

Szacunkowa cena zakupu pakietu złóż wynosi 160 mln USD. W przeliczeniu na baryłkę rezerw typu 2P (tj. pewnych i prawdopodobnych) to 7,7 USD.

Przejęty przez Lotos Norge pakiet obejmuje udziały w polu gazowym Sleipner i składa się z 15% udziałów w złożach produkcyjnych: Slepiner Ost, Sleipner Vest, Gungne oraz Loke. Operatorem na wszystkich ww. złożach jest koncern Statoil. Udziałowcami w ww. złożach oprócz Lotos Norge są koncerny Total i Exxon Mobil.  

Na wydobycie na przejętych złożach w 70% składa się gaz ziemny a w 30% kondensat, czyli lekka ropa naftowa, przeznaczona m.in. do produkcji benzyn i gazu LPG.

Rezerwy wydobywalne złóż produkcyjnych, przypadające na przejęte przez Lotos Norge udziały, w kategorii rezerw 2P kształtują się na poziomie 20,8 mln boe, (tj. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej). Na koniec III kw. 2015 stan rezerw 2P, należących do grupy, wynosił 51,8 mln boe. Po zrealizowaniu transakcji rezerwy wzrosną do 72,6 mln boe (+40%).  

Nabyty pakiet obejmuje dodatkowo 28% udział w złożu Alfa Sentral, które jest w fazie przygotowania do zagospodarowania. Rozpoczęcie produkcji z tego złoża planowane jest na 2020 rok.   

Sleipner stanowi jeden z kluczowych hubów gazowych (tj. centrów dystrybucji) na norweskim szelfie kontynentalnym i jest połączone jest system gazociągów z Europą kontynentalną oraz Wielką Brytanią.

Umowa zakupu udziałów została zawarta pod warunkami zawieszającymi m.in. uzyskania wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii. Warunki zawieszające muszą być spełnione w terminie pozwalającym na zamknięcie transakcji do końca 2015 roku. Zamknięcie transakcji planowane jest na grudzień 2015 roku.

Spółka Lotos Petrobaltic ma czterdziestoletnie doświadczenie w poszukiwaniu i eksploatacji złóż ropy i gazu na Morzu Bałtyckim. Firma posiada 5 koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin oraz 2 na poszukiwanie. Oprócz tego posiada koncesję na wydobycie ropy i towarzyszącego jej gazu ze złoża B3; współudział w koncesji na wydobycie ropy oraz współwystępującego gazu ze złoża B8 oraz współudziały w 2 koncesjach na wydobycie gazu ze złóż B4 i B6.

Łączna powierzchnia bałtyckich koncesji wydobywczych Lotos Petrobaltiku wynosi blisko 148 km2 a łączna powierzchnia koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych to ponad 7,3 tys. km2. Dodatkowo we współpracy z PGNiG spółka prowadzi prace w poszukiwaniu węglowodorów na koncesjach lądowych, zlokalizowanych w północnej Polsce. 

Ponadto Lotos Petrobaltic obecna jest na norweskim szelfie kontynentalnym poprzez firmę Lotos E&P Norge, która posiada w sumie 27 koncesje i nabędzie dodatkowe 5. Na 7 z nich LOTOS Norge jest operatorem. Dzięki transakcji ilość złóż eksploatowanych w Norwegii zwiększy się z 3 do 7.

Dodatkowo jest także właścicielem firmy Lotos Geonafta, wydobywającej ropę naftową ze złóż lądowych na Litwie.

Zobacz także: Dobre wyniki Lotosu w III kwartale

Zobacz także: Rośnie import ropy naftowej do USA

Reklama

Komentarze

    Reklama