Reklama

Ropa

Lotos: Środki kredytowe na projekt EFRA już aktywne

  • Statek kosmiczny Sojuz , fot. Wikipedia
    Statek kosmiczny Sojuz , fot. Wikipedia

Lotos Asfalt może rozpocząć wykorzystywanie środków z kredytu na finansowanie programu EFRA, który istotnie zwiększy efektywność przerobu ropy w gdańskiej rafinerii. Spółka spełniła kilkadziesiąt warunków, które dotyczyły m.in. wdrożenia pakietu ubezpieczeń oraz zawarcia szeregu umów projektowych.

EFRA, czyli Efektywna Rafinacja, umożliwi przerób ciężkich pozostałości procesu rafinacji, na wysoko marżowe produkty, jak olej napędowy i paliwo lotnicze, ograniczy natomiast wytwarzanie produktów o niskich marżach, jak asfalty oraz ciężkie oleje opałowe. Prace przy budowie instalacji Projektu rozpoczęły się we wrześniu br., a zakończą za niespełna trzy lata.

„Proces pozyskiwania finansowania dla Projektu EFRA był dość złożony. W finansowanie kredytowe EFRA zaangażowało się osiem instytucji finansowych, a nadto Skarb Państwa, poprzez objęcie części emisji akcji z prawem poboru. Aby jednak skorzystać z kredytu, musieliśmy, po uzgodnieniu i podpisaniu podstawowej dokumentacji finansowej, spełnić liczne, zawarte tam wymogi i zobowiązania. Cała dokumentacja finansowa to łącznie około 1000 stron materiałów – co istotne – wielokrotnie zweryfikowanych i pozytywnie zaopiniowanych pod względem biznesowym, prawnym, księgowym i podatkowym” – powiedział Stanisław Pokojski, dyrektor Biura Organizacji Finansowania. Dodał również, że „W doprowadzeniu do sukcesu twardych negocjacji z finansującymi, kluczowe znaczenie miała wysoka rentowność Projektu EFRA. Stanowi on bowiem, wyjątkowo atrakcyjne ekonomicznie, zwieńczenie wcześniejszego Programu 10+, na tyle, że dzięki eksploatacji EFRA gdańska rafineria Lotosu znajdzie się w czołówce najbardziej efektywnych europejskich rafinerii”.

Główne ze wspomnianych wyżej warunków zawieszających to: zawarcie wielu umów projektowych, ustanowienie szeregu satysfakcjonujących zabezpieczeń dla finansujących, dostarczenie finalnych raportów doradców bankowych i opinii prawnych, aranżacja i wdrożenie, spełniającego wymogi banków pakietu ubezpieczeń oraz pozyskanie akceptacji finansujących dla szczegółowych dokumentów technicznych, takich jak budżet i planowana krzywa zaawansowania projektu.

Lotos nie musiał jednak z rozpoczęciem prac inwestycyjnych oczekiwać aż do czasu spełnienia tych warunków, ponieważ – zgodnie z ustaleniami z finansującymi projekt instytucjami – w pierwszej kolejności finansuje tę inwestycję ze środków własnych. 

Wartość całej inwestycji to 2,3 mld złotych. W celu częściowego sfinansowania przedsięwzięcia grupa przeprowadziła pod koniec 2014 roku emisję akcji na warszawskiej giełdzie. Pozyskała dzięki temu blisko 1 mld złotych. Skarb Państwa objął 53% emisji, zawierając z Lotosem umowę wsparcia i angażując kwotę 530 mln złotych w finansowanie realizacji EFRA.

Poza środkami z emisji, Projekt sfinansowany będzie ze środków kredytowych oraz środków własnych Grupy Lotos i Lotos Asfalt, który realizuje 80% wartości EFRA. Osiem instytucji finansowych - sześć banków oraz spółki PZU SA i PZU Życie S.A., udzieliło spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 432 mln USD oraz kredytu obrotowego w kwocie do 300 mln złotych.

Zobacz także: Do kogo trafi saudyjska ropa dostarczana do Gdańska?

Zobacz także: MSP nie wyklucza połączenia Orlenu i Lotosu

Reklama

Komentarze

    Reklama