Reklama

Portal o energetyce

"LitPolLink to pionierska inwestycja"

  • Ilustracja: DREAM Project via Facebook
    Ilustracja: DREAM Project via Facebook

Realizacja mostu elektroenergetycznego między Polską a Litwą, planowane zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego i podpisanie umowy na budowę gazociągu między obydwu krajami - to główne tematy spotkania, jakie odbyło się w Parlamencie Europejskim z udziałem członków parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), przedstawicieli Komisji Europejskiej, rządów oraz sektora energii z Polski i Litwy.

Uczestnicy spotkania, zatytułowanego „Regionalne projekty infrastruktury energetycznej – sukcesy, szanse, wyzwania”, podkreślali, że budowa połączeń w obszarze energii musi być elementem strategicznego planu zapewnienia bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych w całej Unii Europejskiej. Kluczową rolę w tym planie odgrywa Korytarz Północ–Południe, mający w przyszłości połączyć rynki energii od Bałtyku po Adriatyk i Morze Czarne. "Chcę pogratulować operatorom systemów przesyłowych z Polski i Litwy sukcesu, jakim jest budowa połączenia elektroenergetycznego między obydwu krajami. To pionierska w skali Europy inwestycja, która pozwoli zamknąć tzw. pierścień bałtycki i rozwinąć europejski rynek energii elektrycznej. To wskazuje kierunek, w jakim podążać powinniśmy nie tylko w naszym regionie, ale też w całej Unii Europejskiej, także gdy idzie o sektor gazu i ropy naftowej. Musimy zadbać o to, by rozwój infrastruktury elektroenergetycznej był w pełni zintegrowany z połączeniami w sektorze gazu i ropy naftowej" – powiedział Paweł Olechnowicz, Przewodniczący Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP).

Zapewnienie ciągłych, bezpiecznych dostaw energii elektrycznej jest jednym z najistotniejszych zadań wspólnotowego rynku energii elektrycznej. "Polska, jako państwo położone w centralnej części Europy, zobowiązana jest tworzyć warunki do bezpiecznego tranzytu energii elektrycznej pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią kontynentu. Dlatego też, w celu połączenia rynku europejskiego oraz rynków energii elektrycznej krajów bałtyckich, w 2008 roku uruchomiony został projekt budowy połączenia elektroenergetycznego Polska–Litwa (LitPol Link). W wymiarze krajowym realizacja projektu przyczyni się zarówno do poprawy warunków pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, jak i do zwiększenia zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych. Polska zyska kolejne połączenie, dzięki któremu zwiększą się możliwości importu i eksportu energii elektrycznej" – powiedział Henryk Majchrzak, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

W ramach projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska–Litwa zrealizowano łącznie 11 zadań inwestycyjnych, obejmujących budowę czterech linii elektroenergetycznych 400 kV, a także budowę pięciu nowych i rozbudowę dwóch istniejących  stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Po stronie litewskiej wybudowano m.in. nową stację w Alytus oraz linię 400 kV w kierunku granicy z Polską. Jak zapowiedział prezes PSE Henryk Majchrzak, uroczystość z okazji zakończenia budowy mostu elektroenergetycznego Polska–Litwa planowana jest w Brukseli w listopadzie.

Zobacz także: W najbliższych trzech latach czeka Polskę blackout

Zobacz także: PGE zainteresowane komercyjnym wykorzystaniem CO2 [RELACJA]

Reklama

Komentarze

    Reklama