Reklama

Klimat

Województwo małopolskie i Orlen Południe przygotują projekty ws. transformacji energetycznej

Fot. Orlen
Fot. Orlen

Przedstawiciele województwa małopolskiego i spółki Orlen Południe i podpisali porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania pilotażowych projektów w obszarze ochrony środowiska i transformacji energetycznej. Będą się ubiegać o dofinansowanie ze środków UE.

Jak poinformowano w piątek podczas podpisania porozumienia, zakłada ono współpracę do końca 2030 roku. Szczegóły kooperacji i zakres projektów zostaną wypracowane w tym roku.

Marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski wskazał, że współpraca samorządu i spółki z Grupy PKN Orlen z siedzibą w Trzebini w zachodniej części Małopolski będzie się odbywać w ramach unijnej inicjatywy, której celem jest pomoc państwom członkowskim w przygotowaniu planów transformacji w regionach węglowych i wykorzystania finansowania na przemiany z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Współpraca zakłada też realizację wojewódzkiego projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA.

„Aktualnie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przewiduje dla Polski kwotę ponad 3,5 miliarda euro. Liczymy, że środki, z których będzie mogła skorzystać Małopolska pozwolą na wdrożenie projektów inwestycyjnych, które wzmocnią potencjał wzrostu gospodarczego, umożliwią stworzenie nowych miejsc pracy, jak również złagodzą skutki wpływu COVID-19 na życie mieszkańców i gospodarkę Małopolski Zachodniej” - zaznaczył Kozłowski.

Według sygnatariuszy porozumienia Orlen Południe posiada właściwe kompetencje, niezbędne do opracowania innowacyjnych projektów pilotażowych w ramach programu i poprzez realizowane inwestycje przyczynia się do rozwoju regionu.

Reklama

Reklama

Prezes Orlen Południe Marcin Rej przypomniał, że spółka od lat pozostaje liderem polskiego rynku biopaliw i biokomponentów, a obecnie konsekwentnie zmierza w kierunku przekształcenia w nowoczesną biorafinerię.

Spółka w swojej rafinerii w Trzebini – wskazał prezes - rozwija obecnie technologie wodorowe. Produkcja wodoru w jakości paliwa transportowego ma rozpocząć się w 2021 roku. W tym samym czasie ma też się rozpocząć w Trzebini produkcja zielonego glikolu propylenowego, w pierwszej w Polsce i największej w Europie instalacji tego typu. Oprócz tego w Trzebini trwa budowa pilotażowej instalacji do produkcji kwasu mlekowego przy wykorzystaniu mikroorganizmów. Spółka rozpoczęła też program biogazowy, który zakłada stworzenie sieci własnych biometanowni.

„Orlen Południe coraz mocniej angażuje się w sektory, w których nadrzędnym celem jest ekologiczna produkcja. Rozwijanie naszego portfolio bioproduktów, paliwa przyszłości, zeroemisyjna energetyka czy efektywność produkcji – to podstawowe założenia transformacji spółki. W ten kierunek rozwoju doskonale wpisuje się produkcja paliwa wodorowego” - ocenił Rej.

Jak wyjaśnił wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz, samorząd województwa we współpracy z Orlen Południe upatruje ogromnej szansy do dobrego przygotowania się do procesu transformacji energetycznej.

„Potrzebne są nam większe ambicje środowiskowe, a co za tym idzie – większa dyspozycja środków, m.in. na nowoczesne inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną cenowo czystą energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych” - wyliczył.

Podpisane porozumienie zakłada współpracę do końca 2030 roku. W tym czasie opracowane zostaną projekty mogące ubiegać się o unijne dofinansowanie.

Źródło:
PAP

Komentarze