• Partner główny
    Logo Orlen

Klimat

PKN Orlen wyemitował zielone obligacje o wartości 500 mln euro

Fot. Orlen
Fot. Orlen

PKN Orlen zakończył emisję 5000 zielonych obligacji o łącznej wartości 500 mln euro. Popyt na nie wyniósł blisko 3 mld euro, czyli aż sześciokrotnie przewyższył wartość emisji – poinformowała spółka w czwartek.

To pierwsza w historii PKN Orlen benchmarkowa emisja siedmioletnich zielonych euroobligacji. Łączna wartość zaoferowanych papierów wyniosła 500 mln euro. Tymczasem w ramach budowy księgi popytu złożono 234 zapisy na łączną kwotę blisko 3 mld euro – przekazał płocki koncern.

"Duży sukces pierwszej emisji zielonych euroobligacji to potwierdzenie, że stanowią one bardzo atrakcyjną opcję inwestycyjną, zarówno dla krajowych, jak i międzynarodowych inwestorów. Wynika to zarówno z silnych fundamentów finansowych Koncernu, jak i kompleksowego podejścia do zagadnień ESG, zaprezentowanego przez nas podczas procesu przygotowań do emisji. Środki z emisji zielonych euroobligacji przeznaczone zostaną na inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem Grupy Orlen, zwłaszcza w odnawialne źródła energii oraz infrastrukturę ładowania aut elektrycznych. Ich realizacja wzmocni naszą pozycję konkurencyjną i pozwoli osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku" – powiedział cytowany w komunikacie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Jak poinformował PKN Orlen, pierwszy 1 mld euro zapisów udało się zebrać w niespełna półtorej godziny od rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu. Wysokie zainteresowanie zielonymi euroobligacjami Koncernu przełożyło się również na bardzo atrakcyjny poziom cenowy oferowanych obligacji.

"W trakcie procesu zbierania zapisów PKN Orlen dwukrotnie obniżał warunki cenowe oferowanych papierów, z pierwotnego poziomu 160-165 punktów bazowych, poprzez 135-140 punktów bazowych, dochodząc finalnie do poziomu 125 punktów bazowych ponad Mid-Swap. Zaoferowana w ramach emisji zielonych euroobligacji cena jest jednocześnie najniższą w historii Koncernu" – przekazała spółka.

Emisja w większości zostanie objęta przez zagranicznych inwestorów. Ostatecznie zielone euroobligacje zostały przydzielone 182 inwestorom z 26 krajów, przy czym największy udział mieli inwestorzy z krajów Europy Środkowej (Niemcy, Austria i Szwajcaria) – 44 proc., oraz Polski – 23 proc. – poinformował PKN Orlen. W emisji uczestniczyło wiele międzynarodowych funduszy typu asset management, w tym duże grono tych najbardziej "zielonych". Aż 62 proc. obligacji trafiło do funduszy skoncentrowanych na inwestycjach w zielone aktywa (tzw. green investors).

Jak podano w informacji, zielone euroobligacje PKN Orlen zostaną wyemitowane w ramach utworzonego 13 maja br. Programu emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN) o łącznej wartości do 5 mld euro. Będzie to pierwsza benchmarkowa emisja zielonych euroobligacji uplasowana przez spółkę z Polski. Środki pozyskane w ramach emisji posłużą na sfinansowanie realizowanych przez Grupę Orlen zielonych projektów w zakresie budowy i akwizycji nowych mocy produkcyjnych OZE, dalszego rozwoju sieci szybkich ładowarek aut elektrycznych oraz infrastruktury tankowania autobusów i samochodów wodorowych, a także rozwój instalacji do recyklingu odpadów.

Reklama
Reklama

"Będzie to również pierwsza polska emisja zielonych euroobligacji zrealizowana przez firmę spoza sektora finansowego, która uzyskała certyfikat Climate Bonds Initiative (CBI), świadczący o zastosowaniu najlepszych rynkowych standardów w zakresie integralności klimatycznej, transparentności oraz wykorzystania środków pochodzących z emisji. Certyfikat CBI potwierdza, że projekty zrealizowane ze środków pochodzących z emisji pozytywnie kontrybuują do osiągnięcia celów zapisanych w Porozumieniu Paryskim w zakresie ograniczenia globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2 st. C oraz osiągnięcia zeroemisyjności najpóźniej do roku 2050" – napisał Orlen..

Aby zapewnić sobie możliwość wyemitowania zielonych euroobligacji, PKN Orlen opracował i opublikował na swojej stronie internetowej zasady zielonego i zrównoważonego finansowania, czyli tzw. Green Finance Framework. W dokumencie tym określone zostały cele zielonego finansowania oraz rodzaje inwestycji, na które przeznaczane będą środki z emisji euroobligacji, tj. rozwój odnawialnych źródeł energii, czysty transport i przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska, w tym recykling. Realizacja tych celów zarówno w zakresie wydatkowania środków z emisji, jak i ich wpływu na środowisko, będzie poddawana cyklicznej, minimum raz w roku, weryfikacji przez audytora Grupy Orlen oraz raportowana przez PKN Orlen aż do momentu wykupu zielonych obligacji.

Euroobligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank lub Clearstream Banking. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Źródło:
PAP

Komentarze