• Partner główny
    Logo Orlen

Klimat

KE: kraje UE muszą zwiększyć wysiłki w celu obniżania zanieczyszczeń powietrza

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Większość krajów Unii Europejskiej może nie osiągnąć celów redukcji szkodliwego dla zdrowia zanieczyszczenia powietrza zarówno w 2020, jak i 2030 r. - podała Komisja Europejska.

W swoim pierwszym raporcie na temat postępów krajów w realizacji celów UE w zakresie zanieczyszczenia powietrza, Komisja stwierdziła, że ​​państwa członkowskie powinny zintensyfikować wysiłki w celu zmniejszenia liczby około 400 000 przedwczesnych zgonów spowodowanych w UE przez zanieczyszczone powietrze.

„Zgodnie z obecną polityką 10 z 27 państw członkowskich UE osiągnie swoje cele na 2020 r. w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, podczas gdy tylko cztery - Chorwacja, Cypr, Holandia i Finlandia - osiągną swoje cele na 2030 r.” - podała Komisja.

Raport opiera się na prognozach emisji dla poszczególnych krajów przedłożonych Komisji w ubiegłym roku.

Kryzys zanieczyszczenia powietrza w Europie stał się tematem medialnym przez pandemię koronawirusa, a naukowcy zauważyli, że przedłużona ekspozycja na brudne powietrze może powodować cukrzycę, choroby płuc i raka - wszystkie te choroby zwiększają ryzyko śmierci pacjentów z COVID-19.

Poziom zanieczyszczenia powietrza spadł w całej Europie w marcu, kiedy z powodu epidemii państwa ograniczyły transport drogowy i spowolniły produkcję w fabrykach emitujących gazy cieplarniane.

Jednak badania przeprowadzone w tym tygodniu w Helsińskim Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem wykazały, że poziomy dwutlenku azotu odbijają silnie w miastach takich jak Paryż, Oslo i Budapeszt, gdy gospodarki ponownie się otwierają, a obawy związane z wirusem skłaniają ludzi do korzystania z samochodów, a nie transport publicznego.

UE ustala krajowe cele redukcji emisji obejmujące pięć substancji zanieczyszczających powietrze odpowiedzialnych za szkody dla zdrowia ludzkiego i środowiska - dwutlenku siarki, tlenku azotu, niemetanowych lotnych związków organicznych, amoniaku i drobnych cząstek stałych.

Najgorszym zanieczyszczeniem z powodu niezgodności był amoniak, z którego większość jest emitowana przez sektor rolny poprzez rozrzucanie obornika i stosowanie nawozów.

Plany zaproponowane przez Komisję w zeszłym miesiącu w celu zmniejszenia zużycia nawozów w UE o 20% do 2030 r. mogą pomóc w ukierunkowaniu krajów na ograniczenie emisji amoniaku - ale, jak zaznaczyła KE, potrzebne są również surowsze środki krajowe.

Komentarze