Reklama

Klimat

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji również dla gazu ziemnego?

Fot. Thomas Quine / Flickr
Fot. Thomas Quine / Flickr

Komisja rozwoju regionalnego Parlamentu Europejskiego opowiedziała się w poniedziałek za powołaniem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który ma służyć wsparciu finansowemu regionów najbardziej dotkniętych transformacją energetyczną.

Komisja poprała utworzenie Funduszu przy 27 głosach za, 7 przeciw i 8 wstrzymujących się. 

Europosłowie w przyjętej rezolucji uznali, że Unia Europejska musi przejść do gospodarki neutralnej dla klimatu, jednocześnie nie dopuszczając do dalszego wzrostu różnic gospodarczo-społecznych między regionami.

W regionach silnie uzależnionych od wydobycia i spalania węgla kamiennego, węgla brunatnego czy torfu posłowie do PE proponują odstępstwo w przypadku inwestycji w działalność związaną z gazem ziemnym. Wiele państw unijnych, w tym Polska, podkreśla znaczenie wykorzystania błękitnego paliwa w transformacji energetycznej. 

„Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to pierwszy ważny krok w inicjatywie Komisji Europejskiej na rzecz zielonej Europy. Dzisiaj komisja rozwoju regionalnego potwierdziła, że PE będzie nadal przodował we wdrażaniu porozumienia paryskiego, dążąc do społecznie sprawiedliwej i ekologicznej transformacji w naszych regionach. Dzięki zwiększonemu budżetowi będziemy w stanie skutecznie wspierać regiony, które najbardziej go potrzebują, ale przede wszystkim mocno wspierać naszych obywateli" - powiedział sprawozdawca rezolucji w PE Manolis Kefalogiannis (EPL). 

Najprawdopodobniej we wrześniu odbędzie się głosowanie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego nad projektem sprawozdania. W ten sposób PE przyjmie mandat do negocjacji ostatecznego kształtu Funduszu z Radą UE (państwami członkowskimi). 

Mechanizm sprawiedliwej transformacji (Fundusz o wartości 40 mld euro będzie jego częścią) ma być finansowym ramieniem Europejskiego Zielonego Ładu. W założeniu KE ma to być dźwignią dla pozyskania ogromnych środków finansowych, aby wesprzeć przemiany na drodze do neutralności klimatycznej Unii Europejskiej. 

W styczniowej propozycji budżet Funduszu miał wynosić 7,5 mld euro na siedem lat. W pierwotnej propozycji Polsce miały przypaść 2 mld euro. Jednak w związku z mobilizowaniem ogromnych środków na przezwyciężanie koronakryzysu KE zaproponowała zwiększenie funduszu do 40 mld euro, z czego do Polski miałoby trafić 8 mld euro. 

KE oczekuje, że mechanizm sprawiedliwej transformacji zmobilizuje co najmniej 150 mld euro inwestycji publicznych i prywatnych.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama