• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy [PATRONAT]

OSG 2016
OSG 2016

Nowoczesna gospodarka narodowa, ukierunkowana na stabilny i zrównoważony rozwój Polski to kluczowy temat III Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2017. Szczyt odbędzie się w dniach 19-20 października w Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym.  

Już po raz trzeci w ramach OSG czołowi przedstawiciele świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu w ciągu dwóch dni debat skoncentrują się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Zaplanowane debaty ukierunkowane będą na opracowanie najistotniejszych wniosków dotyczących zabezpieczenia polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa (gospodarczego, społecznego, energetycznego, finansowego) jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Temat przewodni Szczytu: Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo to wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Rząd i poszczególne resorty, a tym samym doskonały temat zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję na wielu płaszczyznach.

W pierwszym dniu Szczytu zostaną wręczone statuetki Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017 przyznawane osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą.

Udział w OSG 2017 potwierdzili Ministrowie: Energii oraz Infrastruktury i Budownictwa, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, sekretarze i podsekretarze stanu w resortach: Rolnictwa, Rozwoju, Cyfryzacji, Obrony Narodowej. Będą również eksperci i prezesi najważniejszych spółek i instytucji.

Szczegółowe informacje oraz potwierdzeni prelegenci: www.osg2017.pl

Komentarze