Reklama

Górnictwo

W związku z pandemią Famur nie wypłaci dywidendy za 2019 r. 

Fot. www.famur.com
Fot. www.famur.com

Grupa Famur, która w 2019 r. wypracowała ok. 249 mln zł zysku netto, w związku z pandemią Covid-19 zamierza zatrzymać cały zysk w spółce, nie wypłacając dywidendy za ubiegły rok. Środki z zysku mogą posłużyć firmie m.in. do finansowania ewentualnych akwizycji.

"Zarząd Grupy Famur w obliczu pandemii Covid-19 zdecydował o wzmocnieniu pozycji finansowej Grupy i uznał za uzasadnione rekomendowaniei zatrzymania całości zysku za 2019 rok, jednocześnie podtrzymując przyjętą politykę dywidendową" - podał Famur we wtorkowym komunikacie.

Polityka dywidendowa Grupy zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 50-100 proc. zysku netto, w przypadku braku znaczących akwizycji lub istotnej zmiany sytuacji rynkowej.

W 2019 r. Famur wypłacił 0,53 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok oraz zysków z lat ubiegłych. Na dywidendę trafiło 304,6 mln zł. W 2018 roku spółka wypłaciła 0,44 zł dywidendy na każdą akcję.

Jak poinformowała we wtorek Grupa, "w obliczu światowej pandemii koronawirusa Covid-19 oraz niemożliwego do oszacowania ostatecznego jej wpływu na gospodarkę globalną, rynek krajowy i sytuację Grupy" zarząd uznał za uzasadnione rekomendowanie zatrzymania całości zysku za 2019 rok w celu wzmocnienia pozycji finansowej Famuru. 

"Obserwując aktualną dynamikę zmian rynkowych i wpływ pandemii Covid-19 na globalną gospodarkę można spodziewać się pogarszania sytuacji biznesowej Grupy Famur w kolejnych kwartałach 2020 roku. Zatrzymanie całości zysku pozwoli zapewnić finansowanie ewentualnych projektów akwizycyjnych, umożliwiających znaczące zdywersyfikowanie przychodów Grupy w przypadku pojawienia się podmiotów atrakcyjnych pod względem branżowym i finansowym" - podała spółka. 

W minionym roku Grupa Famur osiągnęła 2 mld 165 mln zł przychodów, ok. 249 mln zł zysku netto, a wartość wskaźnika EBITDA wyniosła ok. 451 mln zł. 62,8 proc. ubiegłorocznych przychodów Grupy pochodziło z rynku krajowego, a 37,2 proc. (wobec 33 proc. rok wcześniej) z eksportu. Nadal największy udział w sprzedaży zagranicznej należy do Rosji i krajów WNP.

"Na skonsolidowany wynik netto Grupy Famur za 2019 rok wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, m.in. pozytywny – sprzedaż Przedsiębiorstwa Budowy Szybów oraz negatywny – ujęcie ryzyk i odpis wartości firmy w segmencie Surface (Grupa Famak)" - podał Famur.

Zarząd Famuru zapewnił w komunikacie, że Grupa kontynuuje realizację strategicznych celów na lata 2019–2023, w tym proces dywersyfikacji obszarów działalności biznesowej. "Kluczowymi celami strategicznymi pozostają również utrzymanie pozycji lidera na krajowym rynku, osiągnięcie 50 proc. udział eksportu w przychodach do 2023 roku oraz 25 proc. udział aftermarketu w przychodach" - czytamy w komunikacie Famuru. 

Grupa Famur jest producentem maszyn dla górnictwa i systemów przeładunkowych. Zatrudnia ok. 4 tys. pracowników, w tym ok. 400 inżynierów i projektantów, w 11 zakładach produkcyjnych. Od 2006 r. Famur jest notowany na warszawskiej giełdzie. Dominującym akcjonariuszem spółki jest Grupa TDJ.(PAP)

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama