Reklama

Wiadomości

Kopaliny pod specjalnym nadzorem. Poprawki Senatu do kluczowej ustawy

Autor. www.envato.com

Senackie komisje środowiska i gospodarki przyjęły we wtorek pakiet poprawek legislacyjnych do nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego, która przewiduje m.in. zdefiniowanie strategicznych złóż kopalin podlegających szczególnej ochronie.

Reklama

Wcześnie komisja nadzwyczajna ds. klimatu przyjęła wniosek o odrzucenie ustawy w całości.

Reklama

Ustawa ma zapewnić ochronę złóż kopalin w Polsce, usprawnienie działalności organów nadzoru górniczego, a także wprowadza definicji złoża strategicznego, które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju będą podlegać szczególnej ochronie prawnej. Nowe przepisy pozwolą również na szersze niż obecnie prowadzenie podziemnego składowania dwutlenku węgla (CCS), także przez podmioty komercyjne. Mają także umożliwić podziemne magazynowanie wodoru.

Czytaj też

Dane złoże będzie mogło być uznane za strategiczne w drodze decyzji administracyjnej. Złoża, które zostaną udokumentowane, po wejściu w życie nowych przepisów będą mogły uzyskać status strategicznego po warunkiem spełniania kryteriów (znajdujących się w nowym prawie) oraz w drodze postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu przez centralny organ administracji geologicznej. Dla złóż już udokumentowanych obowiązywać będzie dwuletni termin na dokonanie ich przeglądu, czy spełniają one kryteria złóż strategicznych.

Reklama

Nowela określa też warunki koncesjonowania i wykorzystania surowców, w tym przesłanki do odmowy wydania koncesji. Nowe przepisy liberalizują przepisy dotyczące koncesjonowania działalności, jeśli chodzi o poszukiwanie i rozpoznawanie złóż niektórych kopalin. Dotyczy to m.in. węglowodorów, czyli ropy i gazu, oraz podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów. Ustawa ma również: przeciwdziałać nielegalnej eksploatacji złóż; wprowadzić wsparcie dla przedsiębiorców chcących inwestować w CCS; usuwać wątpliwości interpretacyjne, jeśli chodzi o ochronę złóż kopalin w Polsce; łączyć państwową służbę geologiczną z państwową służbą hydrogeologiczną.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama