Reklama

Górnictwo

Spadły ceny węgla dla energetyki, wzrosły dla ciepłownictwa

Fot.: commons.wikimedia.org
Fot.: commons.wikimedia.org

W maju br. o 1,7 proc. spadły - w odniesieniu do kwietnia - ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki, o 3,9 proc. wzrosły natomiast ceny dla ciepłownictwa - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. Na rynkach międzynarodowych maj był ósmym z rzędu miesiącem spadku cen węgla.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, monitorujący sytuację w górnictwie węgla kamiennego, podał w poniedziałek wartości, jakie osiągnęły w maju tego roku dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego.

Z danych wynika, że w piątym miesiącu roku ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki spadły wobec kwietnia o 1,7 proc., a wartość indeksu cen węgla dla ciepłownictwa wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 3,9 proc.

W maju br. węgiel dla energetyki był o ponad 8 proc. droższy niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, a w odniesieniu do węgla dla ciepłownictwa średni wzrost wartości indeksu rok do roku wyniósł w maju 7,3 proc.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła).

Średniomiesięczna wartość indeksu cen węgla dla energetyki (PSCMI1) wyniosła w maju br. 256,52 zł za tonę, wobec 260,91 zł za tonę w kwietniu, 258,14 zł za tonę w marcu i 255,97 zł za tonę w lutym. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w maju było to 11,83 zł za gigadżul energii, wobec 12,11 zł w kwietniu, 11,91 zł za gigadżul w marcu i 11,89 zł w lutym.

Indeks cen węgla dla ciepłownictwa (PSCMI2) osiągnął w maju br. wartość 325,23 zł za tonę, wobec 313,02 zł za tonę w kwietniu, 304,62 zł za tonę w marcu i 307,81 zł za tonę w lutym. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w maju było to 13,28 zł za gigadżul energii, wobec 13,01 zł za gigadżul w kwietniu, 12,76 zł w marcu i 12,87 zł w lutym.

Jak podał w poniedziałek katowicki oddział ARP, maj 2019 r. przyniósł dalsze spadki międzynarodowych cen węgla - także w europejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia). W odniesieniu do kwietnia ceny węgla w portach ARA zmalały o 3,5 proc. (po spadku w kwietniu o 13 proc. i w marcu wobec lutego o ponad 6 proc.) i były przeszło 36 proc. niższe niż w tym czasie przed rokiem. Maj był ósmym z rzędu miesiącem spadku cen węgla na świecie.

Polskie majowe indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA wyniosły 77,43 USD za tonę dla węgla przeznaczonego do energetyki oraz 86,91 USD za tonę dla węgla na rynek ciepłowniczy.

ARP oblicza miesięczne indeksy wspólnie z Towarową Giełdą Energii. Bazują one na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Analiza indeksów w ostatnich miesiącach wskazuje, że ceny węgla energetycznego są poniżej rekordowego poziomu z pierwszych miesięcy 2012 r., kiedy indeks obrazujący krajowe ceny węgla dla energetyki wynosił maksymalnie 283,61 zł, a dla ciepłownictwa 357,65 zł.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Wyznaczane są co miesiąc na podstawie danych przetwarzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, przy współpracy Towarowej Giełdy Energii. Obie instytucje wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie są współwłaścicielami metodologii obliczania indeksów.

W poniedziałek katowicki oddział ARP podał także dane dotyczące wielkości wydobycia i sprzedaży węgla w maju tego roku. Polskie kopalnie wydobyły w tym miesiącu ok. 5,3 mln ton tego surowca, a jego miesięczna sprzedaż wyniosła ok. 4,3 mln ton (wobec 4,9 mln ton w kwietniu). Wydobyty, a niesprzedany węgiel trafił na przykopalniane zwały, gdzie w końcu maja znajdowało się już ok. 3,8 mln ton surowca.

Wydobycie zauważalnie wyższe od poziomu sprzedaży notowano także w dwóch poprzednich miesiącach - marcu i kwietniu - wówczas jednak różnica wynosiła ok. 400 tys. ton miesięcznie. W maju nadwyżka produkcji węgla nad wielkością jego miesięcznej sprzedaży wzrosła do ok. 1 mln ton. W ciągu trzech wiosennych miesięcy na zwałach przybyło w sumie ok. 1,8 mln ton niesprzedanego węgla.

Przed rokiem, w maju 2018 roku, wielkość wydobycia węgla zbliżyła się do 5,3 mln ton, a miesięczny poziom sprzedaży wyniósł powyżej 5 mln ton. Na przykopalnianych zwałach było wówczas ok. 2 mln ton węgla, wobec 3,8 mln ton obecnie. Jak podała ARP, w końcu maja br. polskie kopalnie zatrudniały ok. 82,8 tys. pracowników.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama