Reklama

Górnictwo

Ceny węgla dla energetyki najwyższe od pięciu lat

Fot.: Flickr
Fot.: Flickr

W sierpniu br. cena węgla dla energetyki wzrosła - w odniesieniu do lipca - o 4,3 proc., osiągając poziom najwyższy od pięciu lat. Cena węgla dla ciepłownictwa była stabilna - wskazują indeksy cenowe dla węgla kamiennego, publikowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

Katowicki oddział ARP, monitorujący sytuację w górnictwie węgla kamiennego, podał w poniedziałek wartości, jakie osiągnęły w sierpniu tego roku dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego. Z danych wynika, że w tym miesiącu krajowe ceny węgla, zarówno dla energetyki jak i dla ciepłownictwa, były o ponad 23 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła).

"Sierpień 2018 r. bezsprzecznie należy do Indeksu Polskiego Rynku Węgla Energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej, który to indeks z miesiąca na miesiąc wzrósł o ponad 4 proc. i wybił się do rekordowego poziomu, notowanego ostatnio dokładnie 5 lat temu. Indeks PSCMI2 w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych praktycznie utrzymał swój poziom z lipca 2018, a indeksy światowe zaliczyły niewielkie spadki w relacji miesiąc do miesiąca" - podała w poniedziałek ARP.

Indeks cenowy węgla dla energetyki (PSCMI1) w sierpniu osiągnął wartość 248,44 zł za tonę, co w przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię oznacza 11,43 zł za gigadżul. W odniesieniu do lipca indeks wzrósł o 4,3 proc.

"Tak dobrego wyniku dla cen polskiego węgla do energetyki nie było od kilku lat, a dokładniej od sierpnia 2013 r., kiedy indeks wynosił 247,31 zł za tonę" - wskazują analitycy Agencji, która swoje dane publikuje w portalu Polski Rynek Węgla.

W sierpniu tego roku tona węgla dla energetyki była o ponad 48 zł droższa niż w tym samym czasie przed rokiem, co oznacza wzrost o 23,7 proc. Wzrostom cen towarzyszył w sierpniu zauważalny (o 2,7 proc.) wzrost produkcji energii elektrycznej w elektrowniach opartych na węglu kamiennym, przy zachowaniu praktycznie niezmienionego poziomu produkcji energii ogółem.

Indeks węgla dla ciepłownictwa (PSCMI2) w sierpniu - już drugi miesiąc z rzędu, a trzeci w tym roku - utrzymał się powyżej 300 zł a tonę (301,60 zł za tonę w sierpniu), poprawiając nieznacznie (o 0,07 proc.) swój wynik sprzed miesiąca. To ponad 23 proc. więcej niż w sierpniu ubiegłego roku. W przeliczeniu na jednostki ciepła indeks wyniósł 12,46 zł za gigadżul.

Indeksy cenowe pozwalają odnieść krajowe ceny węgla do tych obowiązujących na międzynarodowych rynkach, gdzie w połowie tego roku ceny węgla energetycznego wzrosły do poziomów nienotowanych od 2012 r. Z porównania wynika, że krajowy węgiel jest nadal tańszy od importowanego. W lipcu w portach ARA przebita została bariera 100 USD za tonę węgla energetycznego.

"W przeliczeniu na warunki portów ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) indeksy wyniosły odpowiednio: PSCMI1 – 77,25 USD za tonę, a PSCMI2 - 84,17 USD za tonę" - podała Agencja. W przypadku węgla dla energetyki oznacza to - w odniesieniu do sytuacji sprzed roku - wzrost o 20,5 proc., a dla węgla dla ciepłownictwa o 16,8 proc..

ARP oblicza miesięczne indeksy wspólnie z Towarową Giełdą Energii. Bazują one na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Analiza indeksów w ostatnich miesiącach wskazuje, że choć ceny węgla energetycznego są najwyższe od kilku lat, wciąż jest to poniżej rekordowego poziomu z pierwszych miesięcy 2012 r., kiedy indeks obrazujący krajowe ceny węgla dla energetyki wynosił maksymalnie 283,61 zł, a dla ciepłownictwa 357,65 zł.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Wyznaczane są co miesiąc na podstawie danych przetwarzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, przy współpracy Towarowej Giełdy Energii. Obie instytucje wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie są współwłaścicielami metodologii obliczania indeksów. (PAP)

Reklama

Komentarze

    Reklama