Reklama

Gaz

Polska Akademia Nauk pomoże PGNiG w poszukiwaniu węglowodorów

PGNiG oraz Polska Akademia Nauk rozpoczęły współpracę, która umożliwi lepszą koordynację prac związanych z poszukiwaniem oraz eksploatacją złóż surowców energetycznych - szczególnie płynnych i gazowych węglowodorów kopalnych.

29 września br. podpisano list intencyjny, wyrażający zasadność podjęcia współpracy badawczo - rozwojowej  w obszarze geologii. Szczególnie chodzi tutaj o aktywność w zakresie genezy basenów osadowych, ich historii geologicznej oraz współczesnej budowy strukturalnej, z wykorzystaniem nowoczesnych metod geologicznych i geofizycznych. 

Współpraca PAN z PGNiG umożliwi lepszą niż do tej pory koordynację przedsięwzięć badawczych oraz precyzyjniejsze wyznaczanie struktur geologicznych z potencjałem węglowodorowym. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko poszukiwań ropy i gazu, co ma istotne znaczenie dla kosztochłonności działań eksploracyjnych. Instytuty PAN organizowały, realizowały i interpretowały wyniki wielkich projektów sejsmicznych, których skala oraz stopień zaawansowania technicznego nie miały swoich odpowiedników w badaniach światowych (projekt CELEBRATION 2000), czy ostatnio komercyjny projekt PolandSPAN, który w warstwie naukowej, koordynowanej przez Instytut Nauk Geologicznych PAN oraz Instytut Geofizyki PAN, pozwolił rozpoznać do tej pory nieznane wgłębne struktury geologiczne w strefie krawędziowej platformy wschodnioeuropejskiej.

Współpraca instytutów PAN z PGNiG pozwoli także pracownikom naukowym na dostęp do nowoczesnych danych geologicznych i geofizycznych, pozyskiwanych w trakcie poszukiwań naftowych. Dane takie mają wielkie znaczenie dla regionalnego rozpoznania struktur wgłębnych oraz dla zrozumienia procesów geologicznych, jakie miały miejsce na obszarze dzisiejszej Polski w geologicznej skali czasu. 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo sukcesywnie odbudowuje portfel złóż krajowych poprzez  intensyfikację wydobycie oraz zagospodarowanie nowych złóż.  PGNiG planuje utrzymanie wydobycia węglowodorów w kraju na obecnym poziomie ponad 4 mld m3 gazu i 800 tys. ton ropy naftowej.

Spółka prowadzi także poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w Norwegii, gdzie roczne wydobycie ropy naftowej wynosi ok. 400 tys. ton, a gazu ziemnego ok. 400 mln m3.

PGNiG prowadzi także poszukiwania gazu z łupków. Dotychczas wykonano łącznie 18 odwiertów poszukiwawczych i badawczych, w tym trzy horyzontalne i sukcesywnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem prowadzone są dalsze prace. Wyniki pozyskane z dotychczasowych prac podlegają kompleksowym analizom i ocenom, co pozwoli nam na wyselekcjonowanie najbardziej perspektywicznych rejonów.

Zobacz także: Smyrgała: Realizacja Turkish Stream mało prawdopodobna [wideo]

Zobacz także: Rosjanie partnerami PGNiG w Norwegii

Reklama

Komentarze

    Reklama