Reklama

Gaz

Dłuższa lista inwestycji gazowych w projekcie zmian specustaw przesyłowych

Fot. Polska Spółka Gazownictwa
Fot. Polska Spółka Gazownictwa

Sejmowa komisja klimatu, energii i aktywów poparła we wtorek projekt nowelizacji tzw. specustaw przesyłowych z poprawkami. Jedna z nich rozszerza listę inwestycji objętych tzw. specustawą terminalową o szereg gazociągów dystrybucyjnych i przyłączy.

Specustawa terminalowa zawiera listę inwestycji - m.in. gazociągów przesyłowych i powiązanej infrastruktury, objętych jej przepisami. W projekcie znalazły się nowe pozycje tej listy: budowa węzła gazu Kolnik, gazociągów Kolnik-Gdańsk oraz powiązanych z nimi gazociągów przyłączeniowych. Budowa tego gazociągu i węzła są powiązane z planem ustawienia w Gdańsku FSRU - pływającego terminala do importu LNG.

W popartej przez komisję poprawce, listę tę rozszerzono jeszcze o szereg dużych gazociągów należących do sieci dystrybucyjnej gazu, której operatorem jest Polska Spółka Gazownictwa, oraz szereg przyłączy, w tym do planowanych jednostek kogeneracji gazowej.

W innej popartej przez komisję poprawce, koszty odszkodowań towarzyszących budowie infrastruktury objętej ustawą przerzucono ze Skarbu Państwa na inwestorów, czyli operatorów przesyłowych energii elektrycznej, gazu czy paliw płynnych. Jak podkreślono, jednocześnie operatorzy zwalniani są z opłat za użytkowanie wieczyste.

Rozwiązanie to poparł rząd. Pełnomocnik ds. strategicznej infrastruktury krytycznej Piotr Naimski wskazał, że odszkodowania mieszczą się w budżetach inwestycyjnych państwowych operatorów i nie są to relatywnie duże koszty. Rząd poparł też dopisanie gazociągów PSG do listy inwestycji.

Reklama
Reklama

Według autorów, zmiany w specustawach mają przyspieszyć procedury administracyjne. Jak wskazuje się w Ocenie Skutków Regulacji, na mocy obecnie obowiązujących przepisów „specustawy przesyłowej” z 2015 r. czas potrzebny do uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych to średnio 19 miesięcy. Proponowane zmiany mają skrócić ten czas do sześciu miesięcy.

Jednym z celów modyfikacji specustawy jest przystosowanie sieci do przesyłania energii elektrycznej z farm wiatrowych na morzu. Minister Naimski deklarował również na posiedzeniu komisji, że zawarte w projekcie zmiany przewidują także budowę na Pomorzu elektrowni jądrowej.

Projektowane przepisy mają wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, jakie się dotychczas pojawiły, m.in. w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku. Komisja dodatkowo poparła poprawkę, która przewiduje ujednolicenie przepisów z regulacjami, dotyczącymi obszarów morskich.

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma zagwarantować udział operatorów systemów przesyłowych w procesie planistycznym. Ma to prowadzić to do wyeliminowania kolizji infrastruktury służącej do przesyłania energii elektrycznej oraz paliw gazowych z innymi obiektami budowlanymi.

W projekcie specustawy pojawia się też lista inwestycji w systemie przesyłowym energii elektrycznej, które miałyby zostać nią objęte. Są tam podmorski kabel na Litwę, 12 linii 400 kV, ośmiu - 220 kV, oraz przepis, że specustawą są objęte też modernizacje, przebudowy itp. linii o napięciu 220 kV lub wyższym.

Ponadto wprowadzono przepisy związane z przewidzianym połączeniem operatora przesyłowego gazu Gaz-Systemu z jego spółką zależną Polski LNG.

Źródło:PAP

Komentarze