Reklama

Gaz

Gaz System rozwiązuje umowę dotyczącą rozbudowy tłoczni Rembelszczyzna

GAZ-SYSTEM oraz PBG Oil and Gas 25 listopada 2016 r. podpisały porozumienie, w którym uzgodniły sposób rozwiązania umowy na „Rozbudowę Tłoczni Rembelszczyzna w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 

Strony zgodziły się, że sporne kwestie związane z uregulowaniem wynagrodzenia z tytułu częściowego wykonania umowy oraz potencjalnych roszczeń będą rozstrzygane na drodze sądowej, a umowa zostaje rozwiązana bez orzekania winy.

Tłocznia gazu na Rembelszczyźnie  (wraz z gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn - Rembelszczyzna) może w przyszłości stać się elementem planowanego Korytarza energetycznego Północ – Południe, który miałby połączyć terminal LNG w Świnoujściu z planowanym gazoportem w Chorwacji przez państwa Europy Środkowej (Czechy, Słowację, Węgry).

Zobacz także: Gaz System zastosował innowacyjną metodę budowy gazociągów

Komentarze