Reklama

Ropa

Euroobligacje Orlenu notowane na GPW

  • KAI Saurion / Fot. koreaaero.com
    KAI Saurion / Fot. koreaaero.com

Największa emisja korporacyjnych euroobligacji o ratingu inwestycyjnym od dziś również w obrocie na Rynkach Catalyst GPW. Papiery dłużne zostały wyemitowane przez szwedzką spółkę zależną PKN ORLEN -  ORLEN Capital AB w czerwcu br. i do tej pory notowane były tylko na giełdzie w Dublinie. 

7-letnie Euroobligacje o wartości 750 mln EUR z kuponem 2,5% w skali roku zadebiutowały dzisiaj na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Są to pierwsze euroobligacje PKN ORLEN, które pojawiły się na warszawskim parkiecie. Jednocześnie jest to największa emisja euroobligacji o ratingu inwestycyjnym wyemitowana przez przedsiębiorstwo polskie. PKN ORLEN zadebiutował na rynku euroobligacji w roku 2014 emitując wówczas 500 mln EUR, także na siedem lat.
 
Wprowadzenie euroobligacji do krajowego obrotu wpisuje się w naszą dotychczasową politykę zmierzającą do aktywizacji i rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Zdajemy sobie sprawę, że nasza Grupa Kapitałowa odgrywa istotną rolę dla gospodarki oraz rynków finansowych w Polsce, dlatego kontynuujemy nasze zaangażowanie w rozwój Rynków Catalyst – podkreślił Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.
 
PKN ORLEN jest obecnie jednym z najbardziej aktywnych uczestników platformy Catalyst. Na regulowany rynek warszawskiej Giełdy Koncern wprowadził sześć serii obligacji detalicznych, wyemitowanych w ramach programu publicznego. W 2012 r. na Catalyst zadebiutowały z kolei 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Wszystkie emisje Koncernu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów i umożliwiły wzmocnienie pozycji Spółki na rynku kapitałowym.
 
 
Reklama

Komentarze

    Reklama