Reklama

Elektroenergetyka

Zrównoważony rozwój miast w oparciu o innowacyjne rozwiązania energetyczne

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata jest rozwój miast w poszanowaniu dla środowiska naturalnego. By jednak tak się stało konieczna jest współpraca administracji samorządowej z firmami energetycznymi, które muszą wprowadzać do swojej oferty usługi i rozwiązania, które pozwolą miastom rozwijać się w sposób zrównoważony.

– Rozwijające się miasta i obszary miejskie stoją w obliczu wielu wyzwań, takich jak wysoki poziom emisji wynikający ze stosowania nieefektywnych form ogrzewania, chłodzenia i produkcji energii elektrycznej, rosnące ilości odpadów czy duże zanieczyszczenie i hałas powodowane przez ruch drogowy. Fortum chce wykorzystać swoje doświadczenia, by pomóc współczesnym polskim miastom w rozwiązaniu ich problemów w sposób zrównoważony, a także wspierać budowę gospodarki o obiegu zamkniętym – podkreśla Piotr Górnik z Fortum.

By Fortum i inne firmy działające na rynku energetycznym mogły być jednak skuteczne w swoich działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, konieczna jest współpraca i porozumienie z lokalnymi samorządami. To ona często jest kluczem do sukcesu we wdrażaniu nowoczesnych czystych technologii energetycznych. Dzięki takiej wzorowej współpracy z władzami Zabrza i Bytomia, Fortum w zeszłym roku uruchomiło w tym pierwszym mieście nowoczesną elektrociepłownię, w której może być spalany nie tylko węgiel ale także  RDF. 

– Jesteśmy przekonani, że tego typu innowacje sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi miast. W Fortum działamy dla czystszego świata a parafrazując to nasze motto możemy powiedzieć, że dzięki nowej elektrociepłowni działamy też dla Czystszego Śląska– podkreśla Piotr Górnik. (fortum)

Reklama

Komentarze

    Reklama