• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Wojciech Dąbrowski prezesem Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych

Fot. Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. / ilustracyjne
Fot. Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. / ilustracyjne

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, został ponownie wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ). Wyboru dokonało Krajowe Zgromadzenie Członków PTEZ, podczas odbywającego się w Kazimierzu Dolnym I Kongresu Kogeneracji.

Prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych podziękował za zaufanie, którym po raz kolejny obdarzyli go przedstawiciele Krajowego Zgromadzenia Członków PTEZ. Podsumował ostatni rok działalności organizacji, a w szczególności jej wkład w założone i konsekwentnie realizowane działania, jakimi były: wprowadzenie nowego systemu wsparcia kogeneracji, założenia mechanizmu rynku mocy, dostosowanie do nowych regulacji unijnych, prace w obszarze nowych taryf oraz rola ciepłownictwa w Polityce Energetycznej Państwa. Wojciech Dąbrowski podkreślił też wagę współpracy z administracją rządową we wprowadzeniu zmian legislacyjnych w obszarze energetyki w minionym roku, a także w prowadzonych działaniach negocjacyjnych z Komisją Europejską. Zadeklarował także kontynuację wspólnych działań w kolejnym roku.

Wojciech Dąbrowski wskazał kluczowe kierunki aktywności Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych w najbliższej przyszłości. Podkreślił znaczenie i rolę organizacji w działaniach na rzecz rozwoju kogeneracji w naszym kraju, w tym konieczność dalszego aktywnego udziału Towarzystwa w ogólnopolskiej i międzynarodowej debacie na temat kształtu energetyki i ciepłownictwa. Jednym z priorytetów prezesa Dąbrowskiego jest dalsza merytoryczna i bliska współpraca z administracją rządową, samorządową i przedstawicielami branży energetycznej oraz ciepłowniczej. Podkreślił rolę PTEZ w promowaniu kogeneracji wśród samorządowców, przedsiębiorców oraz odbiorców indywidualnych, szczególnie w kontekście roli kogeneracji w walce o czyste powietrze w Polsce.  

- Dziś energetyka to nie tylko skomplikowane procesy technologiczne i kosztowne inwestycje w infrastrukturę techniczną. To również aspekt zdrowotny, ekologiczny, społeczny i ekonomiczny, które coraz wyraźniej wybrzmiewają w debacie publicznej- podkreśla Wojciech DąbrowskiPragniemy uczestniczyć w tej dyskusji, prezentując zalety kogeneracji, jej znaczenie w miksie energetycznym i rolę, jaką może wkrótce odgrywać w produkcji energii i ciepła w naszym kraju – dodaje.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ)powstało w 1991 r. jako organizacja skupiająca elektrociepłownie produkujące w Polsce ciepło i energię elektryczną w kogeneracji. Organizacja od prawie 30 lat promuje technologię kogeneracyjną, jako najbardziej wydajny i bezpieczny dla środowiska sposób wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. PTEZ podejmuje działania, aby – tam gdzie jest to uzasadnione – istniejące ciepłownie i kotłownie zamienić na jednostki kogeneracyjne. PTEZ jest aktywnym uczestnikiem debaty na temat kierunków rozwoju energetyki i ciepłownictwa, działa na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego. Towarzystwo promuje proefektywnościowe rozwiązania w energetyce, tworząc przestrzeń do współpracy i dyskusji na temat nowoczesnych rozwiązań w produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu. Obecnie PTEZ to ponad 110 członków zwyczajnych, 14 wspierających i 8 honorowych. (PTEZ)

Komentarze