Reklama

Elektroenergetyka

TGE podsumowuje działalność w październiku

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Wolumen obrotu energią elektryczną na Rynku Terminowym Produktów 
z dostawą energii elektrycznej (OTF) wyniósł w październiku 2020 roku 20 275 022 MWh. Oznacza to spadek r/r o 22,2 proc., a tym samym powrót do wielkości obrotów obserwowanych w pierwszej połowie br. Już po raz czwarty w tym roku miesięczne obroty na tym rynku przekroczyły 20 TW

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku 2020 roku 23 375 308 MWh,
co oznacza spadek o 19,4 proc. w stosunku do października 2019 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w październiku na poziomie 240,52 zł/MWh i jest to spadek
o 3,38 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2021 (BASE_Y-21) wyniosła w październiku 224,77 zł/MWh,
co stanowi spadek o 9,24 zł/MWh względem analogicznej ceny z września br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w październiku transakcje o wolumenie 13 612 426 MWh. Oznacza
to spadek r/r o 5,8 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła
w październiku 74,16 zł/MWh i jest to wzrost o 17,00 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca.
Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2021 (GAS_BASE_Y-21) wyniosła
w październiku 71,59 zł/MWh, czyli o 2,12 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu bieżącego roku.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł
w październiku 1 580 161 MWh, co stanowi spadek r/r o 17,8 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 139,96 zł/MWh i oznacza to spadek
o 0,12 zł/MWh względem września bieżącego roku.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w październiku o 64,9 proc. r/r,
do poziomu 11 944 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 1814,17 zł/toe (wzrost względem września br. o 12,45 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 739 115 MWh, co stanowi spadek o 47,5 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła 1,48 zł/MWh i jest to wzrost
o 0,31 zł/MWh w stosunku do września.

Towary rolno-spożywcze

W październiku nie zawarto transakcji na Giełdowym Rynku Rolnym.

mat. prasowe/TGE

Komentarze