Reklama

Elektroenergetyka

Prezes Tauronu złożył rezygnację

Fot. Tauron
Fot. Tauron

Paweł Strączyński, prezes Tauron Polska Energia, zrezygnował ze swojej funkcji.

TAURON Polska Energia S.A. informuje, że 2 lipca 2021 r. otrzymał rezygnację Pana Pawła Strączyńskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na koniec dnia 21 lipca 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

https://sklep.defence24.pl/produkt/globalne-ocieplenie/image

 Reklama

Źródło:PAP

Komentarze