Prezes Tauronu złożył rezygnację

2 lipca 2021, 22:44
840_472_matched__ps7fh3_840472matchedp7u9j5tauron
Fot. Tauron
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


Paweł Strączyński, prezes Tauron Polska Energia, zrezygnował ze swojej funkcji.

TAURON Polska Energia S.A. informuje, że 2 lipca 2021 r. otrzymał rezygnację Pana Pawła Strączyńskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na koniec dnia 21 lipca 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

https://sklep.defence24.pl/produkt/globalne-ocieplenie/image

 Reklama

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24