• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Energa: zysk rośnie pomimo pandemii

Fot. Energa
Fot. Energa

Zysk z działalności operacyjnej Grupy Energa w I kw. br. wyniósł 307 mln zł, wobec 291 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku - poinformowała w środę spółka. Przychody grupy ze sprzedaży w I kw. 2020 r. wyniosły 3 mld 286 mln zł, wobec 2 mld 971 mln w ub. r.

Zgodnie ze sprawozdaniem zysk brutto przed opodatkowaniem wyniósł w I kw. br. 189 mln zł, wobec 221 w tym samym okresie zeszłego roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł natomiast 113 mln zł wobec 186 mln w pierwszym kwartale zeszłego roku.

Z kolei zysk EBITDA grupy wyniósł w I kwartale 2020 r. 568 mln zł (przy marży EBITDA w wysokości 17,3 proc.) wobec 554 mln zł zysku rok wcześniej.

W sprawozdaniu poinformowano, że 2 czerwca 2020 roku zarząd Energi przyjął raport końcowy z analiz przeprowadzonych we współpracy ze spółką Enea, w zakresie aspektów techniczno-technologicznych, ekonomicznych i organizacyjno-prawnych oraz dalszego finansowania projektu budowy nowego bloku węglowego - planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy około 1.000 MW.

"Wnioski z przeprowadzonych analiz nie uzasadniają kontynuowania realizacji Projektu w dotychczasowej formie, tj. jako projektu budowy elektrowni wytwarzającej energię elektryczną w procesie spalania węgla kamiennego. W konsekwencji powyższego, Zarząd Spółki podjął decyzję o zamiarze kontynuacji budowy jednostki wytwórczej w Ostrołęce z uwzględnieniem zmiany źródła zasilania z węglowego na gazowe" - napisano.

Tego samego dnia zawarto trójstronne porozumienie między spółkami Energa, Enea i PKN Orlen określające główne zasady współpracy w projekcie gazowym.

"Od dnia wejścia w życie Umowy Inwestycyjnej do dnia 31 marca 2020 roku łączna wartość dokapitalizowania spółki przez Energa SA (łączna cena objęcia udziałów przez Spółkę) wyniosła 351 mln zł. Na dzień 31 marca 2020 roku wartość inwestycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wynosi zero zł" - podano.

W informacjach mających istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy grupy zwrócono uwagę m.in. na globalną pandemię koronawirusa.

Do ryzyk z tym związanych zaliczono np. spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, szczególnie dotyczący klientów końcowych z grup taryfowych A, B i C – grupa szacuje spadek wolumenu sprzedaży energii do odbiorców końcowych o 7% w stosunku do sytuacji sprzed pandemii.

Wskazano też na pogorszenie dyscypliny płatniczej odbiorców wynikające z pogorszenia ich sytuacji finansowej, spadek wolumenu produkcji w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka, zmniejszenie efektywności pracy, mogące wyniknąć z absencji chorobowych, przymusowej kwarantanny oraz wdrożonej reorganizacji pracy.

Inny czynnik ryzyka to konieczność wniesienia przez Spółkę Energa-Obrót kolejnych zabezpieczeń transakcji zakupu do Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych w ramach uzupełniania depozytów zabezpieczających, co może być bezpośrednim efektem spadku cen energii elektrycznej.

Zwrócono uwagę, że rząd wprowadził działania osłonowe w związku z pandemią, mające m.in. zabezpieczyć ryzyko płynności spółek handlujących na TGE, mają one funkcjonować do końca trzeciego kwartału 2020 roku.

"Grupa szacuje, że negatywny wpływ powyższych czynników ryzyka na wynik EBITDA Grupy za pierwszy kwartał 2020 roku wyniósł około 27 mln zł" - zauważono.

Źródło:
PAP

Komentarze