Reklama

Gaz

DUON korzysta na imporcie LNG z Kaliningradu

  • Duży okręt zwalczania okrętów podwodnych "Admirał Winogradow". Fot.mil.ru
  • Rosyjska fregata „Marszał Szaposznikow” w czasie prób pod koniec 2020 roku po przeprowadzonej modernizacji. Fot. mil.ru

Wyniki Grupy DUON za trzeci kwartał są zgodne z podaną przez spółkę prognozą na bieżący rok: skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 173,9 mln zł, co stanowi wzrost o 11% w stosunku do III kwartału 2014 r.przede wszystkim za sprawą rozwoju sprzedaży gazu TPA.EBITDA Grupy w trzecim kwartale wyniosła 7,5 mln zł, a zysk netto 5,4 mln zł.

Segment infrastruktury w III kw. br. wygenerował 32,1 mln zł przychodów i 3,7 mln zł EBITDA w porównaniu do odpowiednio 34,8 mln zł i 2,3 mln zł w III kw. roku ubiegłego. Ten ponad 60% wzrost EBITDA został osiągnięty przede wszystkim dzięki zmniejszeniu kosztów pozyskania gazu w wyniku obniżki cen rynkowych, a także uruchomienia możliwości importowych LNG z Kaliningradu pod koniec 2014 r.

Przychody segmentu obrotu w III kw. br. wyniosły 142 mln zł wobec 120 mln zł w analogicznym okresie 2014 r., dzięki rozwojowi w najbardziej dynamicznym obecnie obszarze działalności DUON – sprzedaży gazu TPA. Liczba pozyskanych odbiorców gazu TPA zwiększyła się z poziomu 2000 na koniec pierwszego półrocza br. do 3000 na koniec września 2015 r., a wolumen sprzedaży gazu TPA wzrósł do 436 GWh w III kw. br., tj. dwu i pół krotnie względem III kw. 2014 r. EBITDA segmentu obrotu w III kw. br. wyniosła 3,8 mln zł, a więc obniżyła się względem 6,6 mln zł EBITDA w III kw. 2014 r., która obejmowała nadzwyczaj wysokie zyski na handlu hurtowym gazem.

Fot. www.duon.pl

Kumulatywnie w okresie trzech kwartałów 2015 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 39% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, tj. do poziomu 596,9 mln, a skonsolidowana EBITDA wzrosła o 4% i wyniosła 31 mln zł. 

Wyniki trzeciego kwartału są zgodne z naszymi oczekiwaniami i przybliżają nas do realizacji rocznej prognozy. Dzięki korzystniejszym uwarunkowaniom rynkowym i znaczącej rozbudowie portfela klientów gazowych spodziewamy się bardzo dobrych wyników w czwartym kwartale, znacząco lepszych niż w roku ubiegłym w tym samym okresie. Od przyszłego roku do wyników Grupy w widocznie pozytywny sposób zacznie kontrybuować sprzedaż do nowych klientów, pozyskiwanych w wyniku udanej integracji z przejętą przez nas w grudniu 2014 r. AMB Energią w obszarze gazu i energii elektrycznej TPA (…) Ponadto na przełomie roku planujemy otwarcie dwóch nowych stacji regazyfikacji LNG, dzięki którym istotnie zwiększy się wolumen sprzedaży LNG” mówi Mariusz Caliński, Prezes Zarządu Grupy DUON.

Wobec wyników finansowych osiągniętych w III kwartale prognoza finansowa wyników na 2015 r. skorygowana czerwcu br. została podtrzymana. Zarząd spółki zakłada w 2015 r. 818,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 43,6 mln zł EBITDA oraz zysk netto w wysokości 23,6 mln zł, co stanowi wzrost odpowiednio o 34,5%, 19,8% i 5,4% względem roku 2014.

Zobacz także: OMV: Nord Stream II zgodny z 3 pakietem energetycznym

Zobacz także: Zawisza: Konieczna "socjalizacja" kosztów gazoportu

Reklama

Komentarze

    Reklama